Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Láká vás sociální podnikání? Využijte bezplatnou odbornou pomoc!

Tito konzultanti a experti poskytují odbornou podporu a individuální poradenství k problematice založení a vedení sociálního podniku. V současné době nabízí odbornou podporu 12 konzultantů a pět expertů/koučů v celé ČR. Konzultanti navazují i na práci ambasadorů z P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., kteří v předchozích dvou letech propagovali a mapovali sociální podnikání v ČR. Cílem poskytovaných podpůrných služeb je iniciovat vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání, rozšiřování množství i možností sociálních podniků, a tak celkově podporovat a rozvíjet sociální podnikání v ČR.

Odborné a komplexní poradenství

Konzultanti mají vlastní zkušenosti se zakládáním a vedením sociálních podniků a zájemcům o konzultace k sociálnímu podnikání jsou schopni poskytnout odborné a komplexní poradenství. K jejich nejčastější činnosti v rámci poradenství patří sdílení a předávání zkušeností z praxe, zpřístupňování základního vhledu do tématu sociálního podnikání, poskytování informací k založení sociálního podniku i poradenství ohledně zvolení vhodné právní formy pro daný sociální podnik, seznámení s praktickým chodem sociálního podniku, poradenství ke správnému nastavení a naplňování principů sociálního podnikání, pomoc s nastavením podnikatelského plánu, předávání kontaktů na relevantní subjekty v regionu i informací o dalších možných konzultacích u expertů. Konzultant také seznamuje se specifiky zaměstnávání osob se znevýhodněním a se zájemcem konzultuje, jak nejlépe zapojit zaměstnance ze znevýhodněné skupiny do provozu podniku. Oblíbenou a vyhledávanou službou, kterou konzultant nabízí, je možnost absolvování stáže v sociálním podniku. Pomáhá zájemci vybrat, v jaké organizaci by pro něj mohla být stáž nejpřínosnější v souladu s jeho podnikatelským záměrem.

Až deset hodin bezplatných konzultací

Konzultace jsou poskytovány zdarma v rozsahu maximálně deset hodin pro zaměstnavatele. Mohou je vyhledat všichni současní nebo budoucí zaměstnavatelé, kteří realizují nebo chtějí realizovat své podnikatelské záměry v oblasti sociálního podnikání na území ČR kromě hlavního města Prahy, právní forma není rozhodující.

Nejčastějšími zájemci o konzultace jsou soukromé osoby, které zvažují podnikání a chtějí podnikat jinak, vidí v sociálním podnikání možnost a příležitost měnit zažité zvyklosti. Další skupinou jsou neziskové organizace, které hledají vhodné pracovní aktivity pro své klienty a zároveň financování činnosti své organizace. O konzultace mohou požádat i orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Kde najdete více informací?

Poskytování konzultací je tedy způsobem, jak podpořit podnikatele, kteří se rozhodli podnikat jinak, a to s ohledem na veřejný prospěch společnosti, a také podpořit sociální podnikání, jež podněcuje k její společenské zodpovědnosti. Konzultantská činnost je ale obohacující i pro samotné konzultanty.

Bc. Jitka Čechová, spoluzakladatelka sociálního podniku Pracovní Sobota, s. r. o., o své činnosti konzultantky říká: „Díky práci konzultantky mám příležitost podporovat zajímavé nápady a také možnost zajímavých setkání. Potkávám mnoho lidí, které téma sociálního podnikání opravdu zajímá a chtějí dělat něco smysluplného a přínosného pro ostatní, a z toho mám radost.“

Informace o bezplatném poradenství naleznete na www.ceske-socialni-podnikani.cz.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 12:59.