Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Téměř sto lidí našlo práci (5plus2)

„Nabídli jsme vstup do programu všem zaměstnavatelům v našem okrese a největší zájem jsme zaznamenali na Veselsku. Zde se nám nakonec podařilo navázat vzájemnou spolupráci se šesti z nich,“ uvedl ředitel úřadu práce v Hodoníně Radek Hořák.

Největší šanci získat dočasnou práci měli nezaměstnaní přímo ve Veselí nad Moravou. Zásluhou tamních Služeb Města totiž vzniklo 56 pracovních pozic, což bylo víc než ve zbytku okresu dohromady.

Stihli termíny

„Tito lidé se podíleli na očistě města, údržbě zeleně, na opravě a údržbě místních komunikací a na dokončovacích pracích velkých investičních akcí města Veselí nad Moravou, kde jsme měli smluvní závazky. Velmi nám to pomohlo a mohli jsme jako příspěvková organizace města přispět k dokončení investičních akcí v řádných termínech,“ vyzdvihl program úřadu práce ředitel příspěvkové organizace Služby Města Veselí nad Moravou Pavel Bouda.

Dlouhodobě nezaměstnané využili v regionu ještě ve Strážnici, v Bzenci, Hroznové Lhotě, Suchově a Louce. Na Veselsku tak do práce zamířilo 83 lidí. Projekt úřadu práce jeho organizátoři zacílili na lidi, které mají ve své evidenci déle než rok a kteří se ocitli v hmotné nouzi.

„Smyslem programu bylo zajistit těmto uchazečům alespoň krátkodobou práci a tím pádem jim umožnit, aby si oživili nebo znovu získali pracovní návyky. Zároveň si mohli legálně přivydělat a navázat nebo utužit kontakty nejen v oblasti zaměstnanosti, ale i v oblasti komunitních a sociálních vazeb,“ upozornila vedoucí veselského kontaktního pracoviště úřadu práce Jana Kotková.

Jak se ukázalo, program pomohl nejen nezaměstnaným, ale i zaměstnavatelům. V některých případech totiž vytvořili na základě dobrých zkušeností s nimi nová pracovní místa dlouhodobého rázu. Například již zmíněné Služby Města Veselí nad Moravou vytvořily osm nových dlouhodobých pracovních míst. Čtyři z nich jsou na plný a čtyři na částečný pracovní úvazek.

„Ukázalo se tak, že častokrát důvodem, proč nemohou někteří lidé zaměstnání najít, může být vysoký nebo naopak nízký věk, zdravotní stav nebo třeba nedostatečné pracovní zkušenosti. Přitom právě oni mohou být loajálními zaměstnanci, kteří budou nakonec pro zaměstnavatele přínosem,“ poukázal na potenciál vyzkoušených uchazečů o práci Josef Bürger, který je pověřený řízením krajského úřadu práce v Brně.

Úřad práce přitom zaměstnavatelům po dobu osmi měsíců výrazně pomáhá s náklady na mzdu těchto nových zaměstnanců.

Program úřadu práce v kostce
  • Je zaměřen na lidi, kteří jsou bez práce déle než rok.
  • Vytvořil na Hodonínsku 93 dočasných pracovních míst.
  • Nejvíc jich vzniklo na Veselsku, celkově 83.
  • Zapojilo se 11 zaměstnavatelů.
  • Nejaktivnější byly Služby Města Veselí nad Moravou, práci daly 56 lidem.
  • Úřad práce přispíval zaměstnavatelům až 60 Kč/hod.
  • V případě dlouhodobého místa dostane zaměstnavatel 15 000 Kč/měsíčně po dobu 8 měsíců.

Zdroj: 5plus2

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:17.