Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Zástupci MPSV přijali chorvatskou velvyslankyni a jednali se saským místopředsedou vlády

„Ujistil jsem paní velvyslankyni, že se postoj české strany nezměnil,“ říká náměstek Jan Marek.

Na Chorvatsko se zatím nevztahuje nařízení Rady a Evropského parlamentu, který umožňuje volný pohyb pracovníků na vnitřním trhu Evropské unie, ale takzvaná přechodná ustanovení. Česká vláda formulovala svůj postoj k přístupu občanů Chorvatské republiky na náš pracovní trh ve svém usnesení z roku 2013, a nezavedla žádná omezující opatření pro jejich přístup na tuzemský trh práce (počty pracovníků z Chorvatska najdete v Příloze 1 pod článkem). Česká republika si ale ponechala možnost jednostranného zavedení opatření pro ochranu trhu práce, bude-li to situace vyžadovat.

Druhým pracovním setkáním náměstka Jana Marka bylo jednání se saským ministrem hospodářství, práce a dopravy a místopředsedou saské vlády Martinem Duligem a zástupci německého velvyslanectví v ČR.

„Dohodli jsme se na rozšíření již tak velmi dobré spolupráce úřadů práce na obou stranách hranice,“ uvedl Jan Marek.

Dalším tématem rozhovoru byla přeshraniční spolupráce českých a německých úřadů v boji s nelegálním zaměstnáváním, spolupráce Státního úřadu inspekce práce na zlepšení bezpečnosti práce v obou zemích a výměna zkušeností se zavedením německého zákona o minimální mzdě. Náměstek Jan Marek spolu se saským ministrem probírali také některé materiály týkající se práce posudkové služby, problematiku sociálních služeb nebo důchodového pojištění, které vznikly v rámci společné Česko-saské pracovní skupiny. Jednání se na české straně kromě zástupců MPSV účastnil i například ředitel Krajské hospodářské komory z Ústí nad Labem nebo představitelé Státního úřadu inspekce práce.

Příloha: Počty občanů Chorvatské republiky zaměstnaných v ČR (r. 2004 – 2014)

200420052006200720082009201020112012*2013*2014*
92140209213261254354406412412523

* Počty v letech 2012 až 2014 jsou pouze kvalifikovaným odhadem, skutečná čísla se mohou lišit v řádu jednotek

Fotogalerie:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 13.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 18:43.