Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Národní soustavu kvalifikací využívá přes 1100 zaměstnavatelů (Komora.cz)

NSK představuje průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění. NSK popisuje kvalifikace z hlediska požadavků na výkon práce a zároveň určuje i postupy a kritéria, kterými lze prověřit, zda člověk dané požadavky skutečně naplňuje.

Veřejnou zakázku, jejímž hlavním úkolem bylo zajištění reprezentativního zapojení zaměstnavatelů do tvorby profesních kvalifikací, začalo realizovat konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r. o., v únoru 2010 a aktivity skončí v březnu tohoto roku.

Do tvorby profesních kvalifikací se zapojilo více než 3 500 expertů z praxe, jejichž jádro tvořili členové sítě 29 sektorových rad, pokrývajících všechny oblasti národního hospodářství České republiky. Všichni tito odborníci se podíleli na zpracování, revizích, posuzování a oponentuře kvalifikačních a hodnoticích standardů. Díky nim je zajištěno, že vznikaly aktuální a na trhu práce potřebné profesní kvalifikace. Celkově překročí počet vytvořených profesních kvalifikací číslo 1 100. Na trh práce díky NSK přibylo přes 110 tisíc držitelů osvědčení o profesní kvalifikaci, tedy nových kvalifikovaných pracovníků v oborech, které jsou aktuální a po kterých je poptávka u zaměstnavatelů. A to, že se zde skutečně potkává poptávka s nabídkou, dokazuje další číslo: nástroje NSK ve svých personálních procesech dnes využívá již více než 1 100 firem z nejrůznějších oborů.

Pošta i skláři Patří k nim například státní podnik Česká pošta – největší česká společnost zajišťující nejen doručování nejrůznějších zásilek, ale také služby v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektronickými formami. I Česká pošta se však stejně jako mnoho dalších zaměstnavatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

„NSK nám pomáhá zmírňovat hranici požadovaného vzdělání a klást větší důraz na praxi zaměstnanců. Nejaktuálnější profesní kvalifikace pro poštovní obor jsou Poštovní doručovatel a Pracovník přepážky,“ uvedl ředitel úseku řízení lidských zdrojů Ivan Feninec.
„NSK využíváme především pro definování kvalifikací na pracovní pozice. Díky aktuálnosti údajů v katalogu to není jen při vytváření nové pracovní pozice, ale také pro revizi již existujících, proto velmi oceňuji, čerstvé‘ a relevantní údaje v katalogu,“ popisuje další výhody Ilona Walnerová, vedoucí sekce lidských zdrojů společnosti Jihostroj.

Pozitivní zkušenosti potvrzuje také například Iva Vychterová, vedoucí odboru personální plánování a mzdy z celosvětově známé české sklářské společnosti Preciosa:

„Národní soustavu kvalifikací využíváme zejména při náboru nových zaměstnanců, například pro profesi Brusič skla, ve které prakticky na kvalifikované uchazeče o zaměstnání na běžném trhu práce nelze narazit. Možnost doložení kvalifikace prostřednictvím osvědčení o profesní kvalifikaci tedy zdůrazňujeme v inzerci nových pracovních míst a tím se snažíme i šířit povědomí o tom, že tato možnost existuje.“

I když veřejná zakázka končí, celý systém NSK je již nastartován a bude žít dál. Ze svých dětských let pilotního projektu a studentských let projektu aktuálního přechází do dospělosti. NSK se tak stává rovnocennou alternativou k získání kvalifikace v počátečním vzdělávání a měla by udržet vysoko nastavenou laťku kvalitní komunikace a spolupráce mezi státem, vzdělavateli a zaměstnavateli. O to se budou snažit všechny zapojené subjekty i po skončení realizace veřejné zakázky. Více informací o NSK naleznete na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz, www.nsk2.cz a www.vzdelavaniaprace.cz.

Zdroj: Komora.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 12.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:44.