Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Počet lidí bez práce v únoru klesl, počet volných míst nadále roste (businessinfo.cz)

Z celkového počtu lidí bez práce bylo 530 526 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 7,5 % (leden 2015 - 7,7 %, únor 2014 - 8,6 %). V meziročním srovnání se zvýšil o téměř 30 700 počet volných pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 6 700. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných v ČR k 28. 2. 20157,5 %
Počet uchazečů o zaměstnání548 117
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání530 526
Míra nezam. podle EUROSTAT (leden 2015)5,9 %
Počet volných pracovních míst68 971

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 76 regionů - největší okres Rychnov nad Kněžnou (o 5,6 %), Jičín (o 4,9 %), Plzeň-sever (o 4,6 %), Klatovy (o 4,3 %) a Plzeň-jih (o 3,7 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR pouze v okrese Jeseník (o 0,2%).

mapa

Situace na pracovním trhu odpovídala v uplynulém měsíci běžnému vývoji na trhu práce. Letošní čísla jsou ale mnohem pozitivnější.

„V řadě krajů jsme zaznamenali nejnižší únorovou hodnotu za posledních několik let. Důvodů je hned několik – mírná zima, stále rostoucí počet volných pracovních míst, proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a samozřejmě oživující ekonomika. S příchodem teplejšího počasí se rozjedou sezónní práce a zaměstnavatelé začnou nabírat další pracovníky. Nezaměstnanost tak bude s největší pravděpodobností i nadále klesat,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Už nyní roste počet volných pracovních míst například v lázeňství nebo turismu. Stávající obsazení pracovních pozic se snaží zaměstnavatelé udržet i v dalších odvětvích.

„Česká ekonomika roste, zejména průmyslu se daří, firmy investují a plánují nabírat. Jak ukázal nedávných průzkum PwC mezi generálními řediteli významných tuzemských společností, zvyšovat stavy zaměstnanců hodlá více než polovina oslovených. Míra nezaměstnanosti v Česku by se tak letos mohla podívat pod 7 %. Dostává se tam na úrovně, kde se firmy vážně obávají nedostatku kvalitních zaměstnanců,“ říká Daniel Soukup, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR.
"Únor dále prodloužil sérii dobrých zpráv z trhu práce. Pokles podílu nezaměstnaných proti lednu sice dosáhl „jen“ 0.13 procentního bodu a ne celých dvou desetin, jak naznačila zaokrouhlená data. Snížení počtu lidí bez práce v únoru o 8 tisíc je nicméně výborný výsledek, který snese v historii srovnání jen s únory 2007 a 2008. Také další ukazatele trhu práce se vyvíjely velmi příznivě. Měsíční přírůstek volných pracovních míst o 6700 osob byl k vidění naposledy v roce 2007. Je zřejmé, že se česká ekonomika dostala do stavu, kdy o míře jejího růstu bude rozhodovat pružnost pracovního trhu. Takový stav se obvykle projevuje také tlakem na vyšší růst mezd, což dosud v Česku nebylo příliš vidět. Trend snižování počtu nezaměstnaných se jistě udrží i do dalších měsíců, kdy ho podpoří sezónní vývoj. Podíl nezaměstnaných klesne pod hranici 7% možná již v dubnu, tedy o měsíc dřív, než jsme dosud předpokládali," uvádí ve svém komentáři Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Na celkové situaci se pozitivně projevuje také monitoring volných pracovních míst. Zaměstnanci ÚP ČR komunikují se zaměstnavateli a obcemi, vyhledávají volná pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání, seznamují zaměstnavatele nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem a konkrétního regionu. Vývoj na trhu práce značně ovlivňuje i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů financovaných jak z národních, tak evropských peněz.

Za zmínku stojí mimo jiné programy, v jejichž rámci poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu či ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

O jaké profese je největší zájem?

Zaměstnavatelé měli v únoru největší zájem o řidiče nákladních automobilů, kuchaře, pracovníky v administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce v pojišťovnictví, operátory call center, strážné, recepční, pokojské a další hotelové pracovníky, autoklempíře, skladníky, jeřábníky, truhláře či pomocné pracovníky ve výrobě. Dále se uplatní IT specialisté, grafici nebo dělníci v rostlinné výrobě. Přednost dávají zaměstnavatelé proškoleným specialistům s praxí.

Nově roste zájem o stavební specialisty či pomocnou pracovní sílu v rámci jarních úklidových prací. Celkem 1 500 volných pracovních míst nabízí po celé republice Armáda ČR a o svém záměru informuje veřejnost také prostřednictví ÚP ČR.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, soustružník, elektrikář, elektrotechnik, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenský technik, plastikář, manipulační a montážní dělník a obsluha CNC strojů, traktorista, obsluha vysokozdvižných vozíků). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance. Během února se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 42 790 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 28 254, meziročně pak o 5 080 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 50 864 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 5 903 méně než v lednu a o 890 méně než v únoru 2014. Novou práci získalo 34 600 lidí - o 3 167 méně než v předchozím měsíci a o 1 882 více než před rokem. Celkem 6 829 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní, nekvalifikovaní a stavební dělníci, pracovníci ve službách, prodeji, gastronomii nebo administrativě.

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 68 971 volných pracovních míst - o 6 714 více než v lednu a o 30 670 více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 7,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (38,8), Jeseník (32,4), Karviná (30,8), Chomutov (25,9), Sokolov (25,3) a Ústí nad Labem (24,1). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci února 6 391 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 16 492 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,3 %), Mladá Boleslav (4,3 %), Rychnov nad Kněžnou a Praha-západ (shodně (4,4 %), Benešov (4,5 %) a Rokycany (4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 37 regionů. Nejvyšší byl v okresech Bruntál (13,4 %), Most (12,7 %), Ústí nad Labem (12,4 %), Karviná (12,1 %), Jeseník (11,9 %), Znojmo (11,4 %), Ostrava - město a Chomutov (shodně 11,2 %).

Pomáhají i nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Jak už bylo uvedeno výše, pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci února 85 203 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM).

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 12 246 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců. Od letošního ledna je možné prodloužit ji ve výjimečných odůvodněných případech až na dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, v rámci zaměstnávání osobních asistentů či dohledové služby ve školství nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v únoru šanci získat zaměstnání 15 108 uchazečů. Celkem 102 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, obchodě, ve službách, stavebnictví, dále na ně přijímají řidiče, prodavače, skladníky nebo strojírenské dělníky. Celkem 2 610 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, prodeji, administrativě či truhlářství.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 28. 2. 2015 se jich účastnilo celkem 12 798 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, svářečské kurzy nebo měli zájem o získání řidičských průkazů včetně těch profesních. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci února evidoval ÚP ČR 26 141 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 21 978. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 44 a meziročně pak o 12 360 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 % (leden 2015 - 4,7 %, únor 2014 - 6,2 %). „Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Řadě absolventů, kteří se zaevidovali na konci loňských prázdnin, se už mimo jiné i proto podařilo najít práci. A počet těch, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR, ve srovnání s předchozími roky klesá,“ upozorňuje ředitel Odboru trhu práce GŘ ÚP ČR Jan Karmazín.

Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 28. 2. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 1 733 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 265 402 žen (48,4 %z celkového počtu nezaměstnaných) a 62 255 OZP (11,4 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci února 1 557 OZP (z toho jich 39 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, prodavačům, v osobních a úklidových službách. Celkem 114 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 129 137 lidí, tj. 23,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (leden 2015 - 23,9 %, únor 2014 - 24,4 %). Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za leden 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,9 %, EU28 10 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 5,9 % a v EU28 9,8 %. Podrobněji viz web Eurostatu.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na portálu MPSV.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 12.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:13.