Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Na začátku cesty do nového domova nemusí být ústav, ale přechodný pěstoun (MF Dnes)

Klímovi z Pardubic mají tři děti a zároveň se profesionálně zabývají pěstounskou péčí. Kateřina Klímová vykonává činnost pěstounky na přechodnou dobu půldruhého roku, nedávno předávala třetí dítě.

„Odevzdání dítěte není jednoduché, ale celý příběh tím získává dobrý konec. Dítě se buď vrací zpět do své biologické rodiny, nebo odchází do rodiny, která je pro něj trvalým řešením,“ říká Kateřina Klímová.

Kdykoli může zazvonit telefon, kdykoli se může stát, že se musí ujmout dítěte. Třeba aniž by věděli, jak je zvyklé jíst, usínat, jak mu říkala máma. Kvůli věku vlastních dětí přijímají zatím jen děti do jednoho roku.

„Vlastní sourozenecká skupina by měla mít odstup od dětí, které rodinou, protékají´. Není možné devítiletému dítěti odebírat kamarády,“ říká její manžel a regionální koordinátor pěstounské péče Michal Klíma.

Předávání dětí do definitivní rodiny není ze dne na den, trvá třeba dva týdny. V této době se prolínají životy dosavadní a budoucí rodiny, nová maminka se s dítětem sžívá a postupně přebírá péči o ně, seznamuje se s jeho rituály, aby se jeho svět co nejméně změnil. Na cestu do nového domova dostane i své hračky, na které je zvyklé.

„Přechodný pěstoun musí respektovat všechny osoby, které si dítě posléze převezmou a které úřad přidělí,“ říká Kateřina.

„I kdyby nám byli nesympatičtí, oni jsou ti správní, oni jsou pro dítě rodiči a my je musíme vzít takové, jací jsou. A pokud s nimi vytvoříme sladěný tým, tak je i dítě v pohodě,“ uvádí Klíma, který je takzvaným doprovázejícím pracovníkem.

Stará se o dlouhodobé i přechodné pěstouny.

„Nenaplňujeme potřeby dospěláků, ale potřeby dětí. Nehledáme děti pro pěstouny, ale dětem hledáme rodiče,“ vysvětluje Michal Klíma.

Uspokojení rodičovské ambice je jednou ze základních podmínek pěstounství. Přechodní pěstouni někdy „selžou“ a děti si ponechají do dlouhodobé pěstounské péče.

„Pro děti je to ale vlastně životní výhra, pokud se nemohou vrátit ke své původní rodině,“ říká Michal Klíma, který radí zájemcům o pěstounskou péči, aby požadovali maximální množství informací o dítěti a rozhodovali se nejen srdcem, ale i hlavou.

„Mně ani nevadí, když pěstounství někdo vezme jako povolání, protože aby to mohl dělat a stal se vhodným, projde poměrně tvrdým sítem a přípravou. Pro děti je to lepší než ,spasitelé´, kteří si představují, jak dítě zachraňují a jak jim bude vděčné, ale potom jsou rozčarováni z toho, že dělá i věci, které se jim nelíbí.“

Jeho úkolem jakožto regionálního koordinátora pěstounů v rámci obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je být pěstounským rodinám nablízku, poradit jim v běžných i mimořádných situacích, řešit kontakty s úřady, včas upozorňovat na rizika a předcházet problémovým situacím.

„Jsme první, komu bude pěstoun volat, když bude mít jakýkoli problém. Snažíme se, aby pěstouni vyslali do života lidi kompetentní k tomu, aby vedli suverénní život. Chceme, aby se zvětšila šance, že pro ně život dopadne dobře. Vždyť až 80 procent mladých lidí z ústavů a dětských domovů se dopouští trestné činnosti. I když jde do podpory pěstounské péče více peněz než v minulosti, je to celkově levnější než následná péče o děti v zařízeních kriminálních,“ dodal Klíma.

Fakta Pěstounství

 • Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, do které jsou umisťovány hlavně děti, které nemohou být osvojeny.
 • Pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte, dítě má biologické rodiče, kteří mohou mít i nadále rodičovskou odpovědnost.
 • Pěstounská péče může být na přechodnou dobu, nebo dlouhodobá.
 • Pěstouni pobírají finanční příspěvky.
 • Po celou dobu je s pěstounskou rodinou v pravidelném kontaktu sociální pracovník.
 • Zatímco u dlouhodobé pěstounské péče není rodičovská zkušenost vyžadována, u přechodné doby je podmínkou.
 • Nejmladšímu dítěti v rodině by mělo být v případě přechodné péče nejméně osm let.
 • Volba zdravotního stavu dítěte i volba etnika dítěte není možná.
 • Spolupráce s původní rodinou dítěte probíhá v případech, kdy to je v jeho zájmu.
 • Pěstoun by ale měl už mít v té době možnost využít služeb doprovázející organizace, která mu s tím pomůže.
 • Dítě má být u této formy péče v rodině maximálně jeden rok.

Zdroj: Mladá fronta DNES

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 9.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:32.