Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Chlapci Michalákové by se mohli učit česky (ct24.cz)

Zástupci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a velvyslanectví České republiky v Oslu jednali s vedením norského Ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti i zástupci tamního ministerstva pro děti a ministerstva zahraničních věcí. Ředitel českého úřadu Zdeněk Kapitán prezentoval několik výsledků dnešního setkání. Nejvýraznější se týká navrácení češtiny do života obou bratrů. Nyní totiž matka nemůže při vymezených setkání s dětmi mluvit česky. To by se mělo změnit. Deklarovaný záměr by měl vést k možnosti výuky českého jazyka pro oba bratry, kteří by následně mohli s matkou v tomto jazyce mluvit.

Kritika z České republiky byla směřována také k variantě, že děti skončí v pěstounské péči a budou dány k adopci. Norská strana sdělila, že adopce v obdobných případech zpravidla nepřipadá v úvahu, zejména za situace, kdy vazba na matku stále existuje. V Norsku má údajně docházet k nízkému počtu adopcí a z toho jsou jen minimálně děti odebrané z rodiny tak jako u Michalákových.

Nejasná zůstává situace ohledně frekvence setkání matky s dětmi. Podle posledního rozhodnutí by je měla vídat jenom dvakrát do roka na patnáct minut. Podle norské strany přísná omezení styku jsou systémově v Norsku méně obvyklá a reflektují závažnost případu. Upozornili, že současná úprava styku je nastavena pravomocným rozhodnutím a k její změně může dojít v rámci probíhající revize případu. Norské orgány účastnící se nynějšího jednání uvedly, že do řízení nemohou zasahovat instančně. Česká diplomacie podala Norsku kvůli odebraným dětem dvě verbální nóty. Tímto diplomatickým nástrojem nabídla spolupráci českých institucí i záruky, že stát na rodinu v ČR dohlédne. Norská strana odpověděla nótou a vyjádřila svůj zájem spolupracovat. Eva Michaláková požádala o obnovu řízení, které by mohlo děti vrátit buď jí samotné, nebo by je mohl svěřit do péče její sestry. Ta má podle Evy Michalákové na svěření dětí větší šanci. Tím by se děti mohly vrátit do českého prostředí. Norská sociální komise by o případu měla jednat nejspíš v dubnu.

Zdroj: ct24.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:16.