Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV:

Obsah položky Seznam smluv uzavřených MPSV:

Seznam smluv uzavřených MPSV

MPSV v této části uveřejňuje informace o smlouvách uzavřených od 1. ledna 2015.

Vysvětlivky některých položek:

  • Identifikátor – interní evidenční číslo MPSV;
  • D (1, 2, 3, 4) – označení dodavatele/dodavatelů;
  • IČ – identifikační číslo (dodavatele);
  • DPH – daň z přidané hodnoty;
  • Do (1-6) – dodatek/dodatky ke smlouvě.

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od tohoto data jsou smlouvy a objednávky uveřejňovány zde.

Autor: Odbor 12
Poslední aktualizace: 1.7.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:02.