Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na zavádějící zprávu v deníku MF Dnes týkající se stěžejních IT zakázek

JISPSV bude založen na moderních principech IT architektury, e-governmentu a umožňující mj. pružné a efektivní reakce na velice časté změny legislativní úpravy, a to na rozdíl od stávajících systémů, které jsou s ohledem na pokročilý věk i v tomto ohledu ne zcela vyhovující.

Ministerstvo od nových systémů JISPSV očekává výrazné provozní úspory a celkově větší efektivitu činnosti Úřadu práce. Všechny veřejné zakázky jsou na rozdíl od minulosti soutěžené v otevřeném zadávacím řízení, přičemž zadávací podmínky byly nastaveny tak, aby Ministerstvo získalo co nejvíce možných návrhů řešení, z nichž bude možné vybrat ty pro Ministerstvo nejvýhodnější.

Páteční otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, do níž bylo podáno celkem 6 nabídek, ukázalo, že tato očekávání výrazných úspor jsou reálná, když nejlevnější nabídka obsahuje nabídkovou cenu odpovídající cca 60 % ceny stávajícího poskytovatele, jehož nabídková cena je naopak nejvyšší. Potvrzuje se tak, že Ministerstvo nastavilo zadávací podmínky správně a nediskriminačně.

Co se týká informačních systémů, článek MF Dnes navozuje dojem, že pokračujeme v praktikách minulé vlády. Vůči tomu se ale chce důrazně ohradit. Zadávací podmínky jsou nestranné a umožňují použití jakéhokoliv řešení, když požadována (zcela oprávněně) je pouze kompatibilita s virtualizační platformou Microsoft Hyper-V, kterou Ministerstvo disponuje. Využití již existujících a využitelných technologických prostředků považuje Ministerstvo naopak za správný a hospodárný přístup. Nedůvodnost v článku obsažených obav a konstrukcí se ukázala již v pátek (6. února 2015) při výše zmíněném otevírání obálek, když jak vyplývá ze zveřejněného protokolu o otevírání obálek a v něm uvedených nabídkových cen, jsou cenové parametry nabídek obou v článku zmíněných společností, tedy společnosti OKsystem a.s. a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. téměř shodné. Tato skutečnost je v přímém kontrastu s nepodloženými konstrukcemi uvedenými v článku, dle nichž měla být například společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. nastavením zadávacích podmínek zvýhodněna a společnost OKsystem a.s. naopak znevýhodněna. Obě nabídky pak obsahují vyšší cenu než je cenová nabídka jiných uchazečů.

Bohužel zcela nepřesná je i informace o údajně zakoupené serverové licenci na produkty společnosti Microsoft, které mají stát ladem. Ministerstvo žádný takový nákup v loňském roce neprovedlo, přičemž „dokup“ (tzv. trueup) 1500 licencí pro koncové uživatele na základě rámcové smlouvy s Ministerstvem vnitra byl proveden na produkty MS Windows a Office pro koncové uživatele využívané v každodenním provozu Ministerstva. Účel jejich pořízení tedy nemá s veřejnými zakázkami na nové systémy nic společného. Vyjednáváním ze strany nového vedení Ministerstva navíc došlo k prokazatelně vyjednané úspoře 20 % oproti cenám, za které chtělo tento „dokup“ licencí provést předchozí vedení.

Nelze proto činnost současného vedení Ministerstva srovnávat s praktikami předchůdců, když se současné vedení MPSV vydalo striktně cestou zákona, maximální transparentnosti a ukončení nesoutěžního prostředí v oblasti IT dodávek a IT služeb pro ministerstvo. Vyjádření bývalého náměstka pro IT, pana Olega Blaška, jehož působení na Ministerstvu (zejména pak provedení jednacího řízení bez uveřejnění se společností GORDIC spol. s r.o. a obejití legislativních pravidel je předmětem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a orgánů činných v trestním řízení) považujeme za zcela absurdní.

Chtěli bychom informovat veřejnost, že autorka článku šíří části zadávací dokumentace chráněné Dohodami o ochraně důvěrných informací a obsahující informace, jejichž uveřejnění by mohlo způsobit vážné bezpečnostní problémy pro IT Ministerstva a Úřadu práce. Ministerstvo v této chvíli zvažuje v souvislosti s výše uvedeným možné právní kroky, mj. podání trestního oznámení.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 9.2.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 17:35.