Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04:

Bilaterální fond

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ04

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 29.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ04 v rámci fondů EHP 2009 – 2014. Dne 25. 7. 2016 byla výzva aktualizována.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů v rámci Programu CZ04. Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 31.12.2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 3 507 609 Kč.

Pokyn pro žadatele a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení na stránkách Ministerstva financí v sekci Bilaterální fond na programové úrovni.

Autor: Odbor 84
Poslední aktualizace: 8.9.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:20.