Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Pakt zaměstnanosti by měl pomoci řešit nezaměstnanost v Karlovarském kraji (novinky.cz)

Na pozvání náměstka hejtmana Karlovarského kraje Petra Navrátila se 27. ledna sešli na Krajském úřadu Karlovarského kraje zástupci krajského ředitelství Úřadu práce, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, Regionální rady odborových svazů, krajské tripartity, Hospodářské a sociální rady Sokolovska i Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Účastníci schůzky posuzovali možnost založení Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje – partnerské platformy, která by umožňovala propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatřeních, která mohou lidem v kraji přinést práci.

„Shodli jsme se na tom, že zahájíme přípravu Paktu zaměstnanosti, tedy partnerské dohody a platformy, která umožní ve vzájemné spolupráci samosprávy i státní správy, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších důležitých aktérů používat inovativní řešení problémů na trhu práce i využívat dobrých nápadů a praxe z jiných regionů," řekl po jednání náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Dodal, že teritoriální pakty zaměstnanosti patří mezi nástroje, které se úspěšně využívají již téměř dvě desetiletí v řadě zemí EU a zkušenosti s ním již mají i některé kraje v České republice, například Moravskoslezský či Ústecký kraj.

Pakt by měl mimo jiné umožnit přesnější monitorování kvalifikačních potřeb trhu práce v regionu i měření skutečných dopadů realizovaných opatření. Koordinace mezi jednotlivými institucemi v regionu by měl umožnit i realizaci různých integrovaných projektů, které právě vyžadují společný postup více resortů.

„Pakt zaměstnanosti rovněž umožní v Karlovarském kraji efektivněji využívat evropské prostředky určené na posilování zaměstnanosti. Vzájemná á koordinace by měla vyloučit zbytečné zdvojené vynakládání prostředků na téměř stejné projekty. A naopak by měla nasměrovat tyto prostředky tam, kde mohou nejvíce pomoci,” řekl náměstek Navrátil.

Organizací a přípravou Paktu zaměstnanosti byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, která podle ředitele Vlastimila Veselého již delší dobu spolupracuje s nositeli paktů zaměstnanosti v jiných krajích. Pakt zaměstnanosti rovněž umožní spojit síly ke společnému tlaku na centrální instituce, tedy vládu a jednotlivá ministerstva, aby věnovaly situaci v hospodářsky nejslabším regionu České republiky větší pozornost.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:40.