Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Projekt Stáže ve firmách 2 je ve své polovině (businessinfo.cz)

„Mít možnost zvyšovat svou kvalifikaci a tím i zvyšovat možnost uplatnění na trhu práce je velmi důležité. A právě projekty jako Stáže ve firmách mohou řadě lidem pomoci bojovat proti jejich znevýhodnění na trhu práce,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

První kolo projektu pomohlo v uplynulých dvou letech najít uplatnění pro 2 500 lidí. Novinkou pro letošní ročník jsou stáže pro učitele středních odborných škol.

„Projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) opětovně reaguje na potřeby trhu práce a primárně se zaměřuje na podporu osob starších 50 let a osob s nízkou kvalifikací. Obnovení pracovních návyků, získání praxe či poznání aktuálních trendů v daném oboru pomáhá těmto ohroženým skupinám zvýšit jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce,“ řekl Miroslav Procházka, pověřený vedením FDV.

Praxe i pro učitele

Nastavený systém se v úvodním projektu osvědčil a nyní pokračuje s dalšími inovativními prvky, kterým je například školení mentorů stáží v oblasti rozvoje mentorských dovedností. Od druhé poloviny ledna se také nabídka rozšířila o stáže pro pedagogické pracovníky středních odborných škol. Pro tyto účely byly vytvořeny nové šablony zohledňující stávající znalosti pedagogů, jejich zkušenosti a také pracovní vytížení.

„Předpokládáme, že nové šablony zvýší již tak velký zájem o stáže ze strany uchazečů. Od listopadu zahájilo stáž téměř pět set stážistů, realizovat bychom ale chtěli minimálně 900 stáží. Uchazeči o stáž i noví poskytovatelé stáží se tak mohou do projektu stále zapojit,“ doplnil Jan Pecka, hlavní manažer projektu.

Další novinkou je zřízení regionálních kanceláří, které slouží jako poradenská a informační centra. Primárním cílem je podpora individuálního přístupu nejen k uchazečům o stáž, ale i k jejich poskytovatelům. Regionální kanceláře se nacházejí ve všech krajských městech.

Zájem má Morava

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 plynule navázal na předchozí projekt, který byl ukončen v říjnu loňského roku. Při něm se během dvou let uskutečnilo celkem 6 244 stáží, přičemž 20 procent účastníků získalo po jejich skončení u poskytovatele stáže řádné zaměstnání. Dalším 20 procent nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění například formou OSVČ. Stejně jako v předchozím projektu je o stáže největší zájem v moravských regionech. V Moravskoslezském kraji bylo doposud zahájeno téměř 170 a v Jihomoravském 100 stáží. Dle oborů bylo nejvíce stáží zahájeno v administrativě, pohostinství, zemědělství a veterinární péči.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva Fondu dalšího vzdělávání.
Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:40.