Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Rokycansko eviduje 50 pěstounů (Rokycanský deník)

Omezit umisťování dětí do ústavní výchovy a zajistit každému možnost vyrůstat v prostředí normálně fungující rodiny je hlavním důvodem, proč stát podporuje pěstounskou péči.

Na Rokycansku bylo k 31. 12. loňského roku evidovaných 50 pěstounských rodin.

„Z toho ve třiceti případech šlo o prarodiče, třináct dalších rodin je v jiném příbuzenském poměru a sedm bez příbuzenského vztahu k dítěti. Celkově bylo k poslednímu dni minulého měsíce v pěstounské péči šedesát chlapců a děvčat,“ informovala vedoucí sociálního a zdravotního odboru MěÚ Rokycany Blanka Kohoutová.

Soudy svěřují do pěstounské péče děti, jejichž výchova není u biologických rodičů zajištěná a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Kohoutová také informovala, že kromě zmíněné formy pěstounské péče, v níž může nezletilý setrvat až do osmnácti let, zavedla v roce 2013 novela zákona o sociálně právní ochraně dětí také pěstounskou péči na přechodnou dobu – takzvanou profesionální. Pokud by se někdo domníval, že rodiče pěstounskou péčí přicházejí o svá práva či povinnosti, mýlil by se.

„Nejsou jí zrušená nebo omezená. Je dokonce žádoucí, aby rodič s dítětem udržoval kontakty,“ vysvětlila Kohoutová.

Žadatele o profesionální formu pěstounské péče zařazuje do evidence krajský úřad až poté, co dotyční projdou psychologickým vyšetřením a zúčastní se vzdělávacího přípravného kurzu. Stejnou povinnost mají i ostatní členové jeho rodiny. Obdobné platí i pro nepříbuzenskou pěstounskou péči.

Do pěstounské péče na přechodnou dobu soud umisťuje děti, o něž se rodiče z vážných důvodů nemohou postarat. Maximální doba tohoto opatření však činí nanejvýše jeden rok. Může být ukončené návratem človíčka do vlastní rodiny, souhlasem rodičů s jeho osvojením, případně rozhodnutím soudu, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení.

„V Plzeňském kraji je v současné době osm pěstounů na přechodnou dobu, někteří přitom pečují o více než jedno dítě,“ doplnila Kohoutová.

Mezi zmíněnou osmou je zastoupená i žena z Rokycan. Informovali jsme o ní v souvislosti s případem holčičky, jíž neznámá matka porodila na zcizené doklady jiné ženy.

„Z dosavadních poznatků sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu v Rokycanech je pěstounská péče pro děti mnohem příznivější, nežli ústavní výchova. Jsou ale ojedinělé případy, kdy pěstouni svoji roli nezvládnou a pro řešení situace dítěte je třeba hledat jiné řešení,“ informovala Kohoutová.

Pěstounskou roli ale každopádně považuje za velice důležitou a pokud by o ni někdo měl zájem, může se blíže informovat přímo u pracovníků odboru, anebo na telefonu 371 706 265 či 371 706 267.

„Vysokým počtem dětí, které náhradní rodinu potřebují, ale také tím, že v pěstounské či poručenské péči tam už žije 2049 dětí z celkového počtu 12 013 v republice, čili více jak šestina, je specifický Moravskoslezský kraj. Na konci ledna tam proto ministerstvo (konkrétně MPSV) spustí informační a náborové kampaně k pěstounské péči,“ uvedl tiskový mluvčí Petr Habáň.

Zdroj: Rokycanský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:18.