Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Rekvalifikacemi prošlo přes čtyřicet tisíc lidí (Právo)

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na trhu práce. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.

Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, musí jeho skladba a zaměření odpovídat konkrétní situaci na trhu práce.

Zaměstnanci ÚP ČR proto průběžně komunikují se zaměstnavateli i s místními samosprávami a monitorují vývoj a potřeby trhu práce tak, aby rekvalifikační kurzy odrážely potřebu praxe. Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany úřadu práce, musí splnit několik podmínek. V prvé řadě musí být v evidenci ÚP ČR, délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod.

V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, svářečské kurzy nebo o získání řidičských průkazů včetně těch profesních.

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20–24 a 35–39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:42.