Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU:

Minimální mzda v Německu

Působnost zákona o minimální mzdě v Německu

Spolková republika Německo minulý rok v srpnu vydala zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG) a v prosinci také prováděcí nařízení k tomuto zákonu.

Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a stanovuje německým i zahraničním zaměstnavatelům následující povinnosti:

  • vyplácet alespoň minimální mzdu (§§ 1 a 20), a to včas a ve výši 8,5 euro za hodinu práce odpracovanou na území SRN;
  • mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy (povinnost záznamů)(§ 17);
  • u zahraničních zaměstnavatelů ohlašovat v německém jazyce německým úřadům určité skutečnosti před vysláním jejich zaměstnanců k výkonu práce na území Německa (povinnost ohlašovací)(§ 16).

Povinnost záznamů a ohlašovací povinnost jsou dále upraveny v prováděcích nařízeních:

  • nařízení o oznamovací povinnosti podle zákona o minimální mzdě;
  • nařízení o modifikaci povinnosti evidence pracovní doby podle zákona o minimální mzdě a zákona o vysílání pracovníků,
  • nařízení o stanovení přihlašovacího úřadu podle § 16 odstavce 6 zákona o minimální mzdě

Upozornění:
Více informací naleznete v překladech DE právních předpisů k zavedení minimální mzdy. Jedná se o pracovní překlady.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:16.