Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

MPSV bude prezentovat politiku přípravy na stárnutí na půdě OSN (parlamentnilisty.cz)

Na základě úspěšné vnitrostátní spolupráce na implementaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí se akce také účastní zástupci z Městské části Praha 1 a Střediska sociálních služeb Prahy 1, kteří budou prezentovat konkrétní praktická opatření k naplňování Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí v oblasti aktivizačních programů pro seniory.

Prezentace v OSN se za neziskový sektor zúčastní předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci a Miss World Taťána Kuchařová, která iniciovala založení své nadace a která již řadu let významně působí v seniorské problematice České republiky. Její nadace a aktivity upozorňují na mezigenerační vztahy a pomáhají seniorům žít aktivní a důstojný život doma.

“Jsem velmi ráda, že se mi dostalo takové možnosti prezentovat naši nadační činnost a práci v oblasti mezigeneračních vztahů a seniorské problematiky až v OSN. Mým cílem je zviditelnit toto celosvětové téma na půdě OSN a věřím, že to je jen začátek propagování pozitivního ageingu a stárnutí populace na půdě OSN dál,“ říká Taťána Kuchařová.

Její prezentace a osobní účast pomůže zajistit zcela jistě větší publicitu akce. Akce poskytne prostor ke sdílení perspektiv a zkušeností mezi zeměmi a regiony.

V souvislosti s přípravou programu se dne 9. ledna 2015 na Ministerstvu práce a sociálních věcí sešla náměstkyně ministryně Mgr. Hanzlíková se zástupkyní Stálé mise ČR při SN v New Yorku a dalšími účastníky, kde byl prodiskutován návrh programu připravované akce.

“Účast českých zástupců na zasedání, možnost ukázat konkrétní příklady spolupráce mezi státními subjekty na národní a regionální úrovni a neziskovými organizacemi je nejlepší způsob, jak prezentovat dosažené výsledky a pokroky v souvislosti s přípravou na stárnutí v České republice“, říká náměstkyně ministryně Mgr. Hanzlíková.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 16:59.