Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Odborníci z ÚP ČR na chatu blesk.cz: Příspěvek na péči zaplatí potřebnou pomoc (blesk.cz)

Moje máma má 1. stupeň invalidity. Pobírá invalidní důchod a chodí do zaměstnání. Má i přesto nárok na 800 Kč příspěvku? (Jana )

„Příspěvek na péči nijak nesouvisí s přiznáním invalidity a invalidního důchodu, ani s výdělečnou činností. Pro účely příspěvku na péči se posuzuje zdravotní stav lékařskou posudkovou službou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.”

Má nárok osoba zdravotně postižená na příspěvek na péči i v případě, že je umístěná v zařízení sociální péče? (Josef)

„Ano, osoba umístěná v zařízení sociální péče si může požádat o příspěvek na péči. Zákon o sociálních službách říká, že příspěvek na péči může být přiznán tomu, o koho pečuje. Buď osoba blízká, nebo asistent sociální péče, nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb.”

Maminka dostává příspěvek 8000 korun, já jsem její pečovatelka, nicméně muž přišel o práci a žijeme vlastně jen z těchto 8000 Kč. Není možné tuto sumu nějak navýšit? (Jana)

„Příspěvek na péči je určen člověku, který je do nějaké míry závislý na pomoci druhých a z tohoto příspěvku si potřebnou péči hradí, to je podstata této dávky. Její výše závisí na zdravotním stavu a jeho posouzení, nemá žádnou souvislost s příjmy rodiny. Pokud se nacházíte v tíživé materiální situaci, máte možnost požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce podle vašeho bydliště.”

Započítává se doba péče o nemohoucího jako náhradní doba důchodového pojištění automaticky nebo je třeba podávat zvláštní žádost? (Martina)

„Doba poskytování péče se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění podle podmínek stanovených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (z. č. 582/1991 Sb.) Tento zápočet proběhne na základě doložení doby poskytování péče o osobu, která má přiznán stupeň závislosti. Potvrzení o době poskytování péče vydává na žádost kontaktní pracoviště úřadu práce.”

Mohu dát příspěvek na péči své dceři a synovi, kteří se o mě starají? Se synem bydlím v rodinném domku. (Jiřina )

„Pokud jste uvedla vaše děti jako poskytovatele pomoci, pak je příspěvek na péči určen právě k tomu, abyste jim mohl hradit pomoc a péči, kterou vám poskytují. Poskytovatel pomoci se povinně uvádí již při podání žádosti o příspěvek na péči. Zákon o sociálních službách ukládá povinnost oprávněné osobě ohlásit úřadu práce, pokud dojde ke změně poskytovatele péče.”

Mám 2 dcery s nejvyšším stupněm postižení ZTP/P – Těžká mentální retardace, ve střídavé péči. Dcerám je 13 let. Příspěvek na péči si dělíme, mám tedy na obě dcery 12 000 Kč. Pokud budu muset upřednostnit domácí péči, mám ještě nějaký nárok na příspěvek o péči o osobu blízkou? (Miroslav)

„Podle toho, co uvádíte, mají obě vaše dcery přiznán IV. stupeň závislosti a příspěvek na péči v nejvyšší možné míře. Můžete si ale podat žádost o zvýšení příspěvku na péči, jehož přiznání závisí na výši čtvrtletních příjmů všech společně posuzovaných osob. Na zvýšení ve výši 2000 Kč měsíčně je nárok, pokud rozhodný příjem oprávněné osoby (dcery) a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek životního minima těchto osob. V případě přiznání zvýšení je pak povinnost každé čtvrtletí dokládat příjmy.”

Jsem už v důchodu a maminka je po zlomenině nohy. Byla 3 měsíce v rehabilitačním centru a za měsíc ji pouští z nemocnice. Bude o chodítku, ale stále potřebuje pomoc druhé osoby. Máme nárok na dávku? (Kristyna)

„Pro přiznání příspěvku na péči je rozhodující posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou. Lékař je při posouzení povinen zohlednit skutečnost, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posouzení zdravotního stavu však nelze nijak předjímat, vaše maminka si samozřejmě může podat žádost o příspěvek na péči a uvede vás jako pečující osobu. Žádost se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa bydliště.”

Zdroj: blesk.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:37.