Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Michaela Marksová: Rozhovor s ministryní Michaelou Marksovou (Impuls)

Alan HEJMA, moderátor
Michaela Marksová Tominová je ministryní už bezmála rok, zeptáme se jí na to, co se jí povedlo a třeba na to, jak dodržuje její oblíbené ženské kvóty vláda i sociální demokracie. Paní ministryně, vítám vás u nás v Rádiu Impuls.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Dobrý den.

Alan HEJMA, moderátor
Řekněte, máte nějaký důvod slavit ten rok?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Určitě, když si vybavím, jak se někdy někteří ministři, případně ministryně v minulosti střídali, tak si myslím, že i ten rok této vlády, který, si myslím, proběhl velice úspěšně, je určitě příjemným překvapením.

Alan HEJMA, moderátor
Co považujete za svůj úspěch, respektive, kdyby se našel nějaký neúspěch třeba?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Tak samozřejmě většina úspěchů našeho ministerstva jsou do velké míry úspěchy kolektivními. Když pominu takové to klasické plnění vládního prohlášení, takže se nám třeba teď od 1. ledna zvyšuje minimální mzda, zavedlo se porodné na druhé dítě, tak bych ještě ráda zmínila možná takové opravdu úspěchy pro mě, kdy jsem se osobně o něco zasadila. Jedna z těch věcí je, že lidé, kteří jsou držiteli různých druhů průkazů pro zdravotně postižené, které byly vydávány v minulých letech za různých podmínek, různé typy průkazů, byl v tom prostě velký chaos, tak teď, kdy se bude vydávat už průkazka jedna, aby ji měli všichni stejnou, tak nemusí znovu k posudkovému lékaři, aby zase, aby získal tu novou průkazku, ale prostě ji automaticky dostanou. To jsem velice ráda, že se podařilo, byť na poslední chvíli.

Alan HEJMA, moderátor
Vy, když jste před rokem nastupovala, tak jste říkala, že jdete uklidit svinčík po Jaromíru Drábkovi. Co z toho svinčíku už je pryč? Vy jste zmínila ty kartičky a tak dále.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Ano, ano, ty kartičky, to byl jeden z těch důsledků. Jedna věc, která je pryč jen částečně, a to se bude určitě ještě táhnout celá léta, je situace na úřadech práce. Nám se zatím podařilo je posílit od léta o dalších 600 lidí a ještě dalších 600 bychom chtěli, a to je věc, kdy ty úřady byly úplně rozvráceny, byly jim sebráni lidé a zároveň na ně byla převedena agenda výplaty sociálních dávek, která tam předtím nebyla, protože úřady práce mají sloužit k tomu, aby zprostředkovávaly práci a ti lidé byli samozřejmě naprosto přetížení, frustrovaní a také, když je málo těch úředníků, tak málo můžeme kontrolovat, kdo ty sociální dávky přesně bere, jak mu můžeme pomoci, anebo zda je ten člověk bere neoprávněně, tak to je také potřeba uklidit, a tam jsme, dejme tomu, na půl nebo na tři čtvrtě cesty. A další ta obrovská věc, která s tím vším souvisí, to jsou ty informační systémy, na základě kterých se mimo jiné vyplácí sociální dávky, ale třeba také podpora v nezaměstnanosti. Jak víte, tam pan exministr Drábek a jeho exnáměstek Šiška tam vervali násilím a mimo jaksi soutěž o veřejných zakázkách jiný systém, takže tam se předávala data tam a zase zpátky a ty úřady práce byly dva ledny po sobě nechány vlastně s papírem a tužkou lze říci, protože místo toho, co by teda fungovaly ty počítače, tak, kdyby nebylo úředníků, kteří opravdu to psali na papír, tak by ti lidé svoje peníze nedostali, a tohle to se také ještě potáhne několik let.

Alan HEJMA, moderátor
Přesto se musím zeptat, nalezla jste něco, co nebylo třeba uklízet, co se povedlo Jaromíru Drábkovi?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Já bych řekla, že to, co bylo strašně pozitivní, že já jsem se setkala s celou řadou bývalých spolupracovníků a spolupracovnic, protože já už jsem na tom ministerstvu asi před 10 lety pracovala a naprostá většina těch odborných agend, to znamená opravdu tvorba sociálních dávek, tvorba rodinné politiky, sociálního začleňování, prostě ti lidé, kteří vymýšlejí tyto věci, tak, i když třeba nedělali to, co oni by chtěli za pana exministra Drábka, tak tam ale zůstali, on si netroufl si je vyhodit nebo prostě ty odbory rozprášit, a to si myslím, že bylo velice hezké, že já jsem vlastně navázala, navázala na nějaké kontakty a spolupráci z před těma 10 lety.

Alan HEJMA, moderátor
To říká Michaela Marksová Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, náš dnešní host. Pojďme k novince, kterou teďka rozjíždí ministerstvo vaše prostřednictvím úřadu práce, rekvalifikační kurzy. Pro koho to je určeno, komu to má pomoci?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Rekvalifikace nejsou úplná novinka. Je to jeden z nástrojů, jak vrátit lidi na trh práce a je to pro ty, kteří buď mají velice nízké vzdělání nebo mají vzdělání v nějakém oboru, kde, po kterém vlastně teďka na trhu práce není žádná poptávka, anebo těm lidem třeba něco chybí. Třeba, kdyby si dodělali, když si dodělají kurz s počítačem nebo když si dodělají řidičský průkaz nebo třeba nějaký jazykový kurz, tak potom to jejich uplatnění bude mnohem jednodušší.

Alan HEJMA, moderátor
Jaké další výhody tito lidé získají, když se přihlásí do toho kurzu, například delší výplatu dávek nebo něco takového oproti těm, kteří jsou pasivní třeba?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Oni mají výhodu v tom, že mají nárok v tu dobu, kdy bude probíhat rekvalifikace a teď mluvíme o rekvalifikaci, kterou jim nabízí a plně ji dělá ten úřad práce, tak pobírají 60 % čistého měsíčního příjmu, což je mnohem lepší, než být na sociálních dávkách, a je to vyšší než klasická podpora v nezaměstnanosti, kterou by ještě na začátku dostali, ale jsou tam samozřejmě velice přísné podmínky, že ti lidé opravdu na ten kurz musí chodit, musí ho dokončit. Pak máme ještě ale další druhy rekvalifikací, kdy si to i ten uchazeč najde sám a úřad práce může ten kurz hradit, anebo někdy můžou žádat i sami zaměstnavatelé, protože oni třeba vidí, že jim vysloveně někdo chybí, nemohou toho člověka sehnat.

Alan HEJMA, moderátor
Jsou takovéto kurzy opravdu nutné? Nezaměstnanost je stále stabilní kolem 7 %, máme tady půl milionu nezaměstnaných, oproti tomu 60 tisíc volných pracovních míst. Ptám se, je to nutné?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Já jsem přesvědčena, že ano, a nakonec ty efekty jsou celkem měřitelné. A co se týče té stabilní nezaměstnanosti, tak já musím říci, že teď je třeba o 55 tisíc uchazečů méně než tomu bylo před rokem, a to si myslím, že je také velký úspěch.

Alan HEJMA, moderátor
Posloucháte Kauzu dne rádia Impuls, dnes s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou Tominovou. Ještě z trochu jiného soudku v závěru, vy léta razíte myšlenku rovného přístupu nebo rovných možností žen i mužů, vláda v prosinci smetla směrnici Evropské komise, která nařizuje akciovým společnostem 40 % zastoupení žen v těch vrcholných funkcích, mrzí vás to dodneška, že to neprošlo?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Mrzí.

Alan HEJMA, moderátor
A dá se s tím něco dělat ještě?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Já si myslím, že možná na takové hlasování dojde ještě někdy v budoucnu znovu, protože Evropská komise toto neuzavřela a může se také stát, že jiné státy budou pro a ta Česká republika, i kdybychom zůstali na tom odmítavém stanovisku, tak už to nebude hrát roli. Nicméně já bych ráda k tomu dodala, že se tady nikdo nemusí obávat, protože v České republice se to týká 6 společností.

Alan HEJMA, moderátor
I tak máme třeba připomínky od některých manažerek těch společností, které si tu svoji pozici vypěstovaly během desetiletí tvrdé práce a teď by tam přišla na základě nějakého nařízení další žena se stejným platem, dejme tomu, zdá se jim to nespravedlivé, co na to řeknete?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Ono to takhle není. Ona ta kvóta se vztahuje čistě na členy a členky dozorčích rad společností kótovaných na burze, protože se to také v České republice týká jenom těch 6. A zase není to dáno tak, že by se tam za každou cenu dostala nějaká žena, která na to nemá kvalifikaci. Ty podmínky jsou takové, že tedy, pokud v tom orgánu se to vždycky týká toho pohlaví, které tam není příliš zastoupeno, což teda tady v tom případě jsou zatím jenom ženy, ale to se může obrátit a třeba budou jednou kvóty dobré mužům. Je to tak, že když máte uchazeče, kteří mají rovnocennou kvalifikaci, rovnocenné vzdělání, tak potom lze dát přednost tomu pohlaví, které je tam méně zastoupeno a vlastně to, co si od toho také Evropská komise slibuje, je vůbec větší transparentnost při obsazování těchto orgánů, protože dnes často a občas to probleskne i našimi médii, se takhle dosazují různí bývalí politici, zřídkakdy političky, prostě je to takový zvláštní neprůhledný systém za nějaké protislužby, a takhle by ti lidé museli dát na stůl životopis a opravdu prokázat, že jsou na to kvalifikovaní.

Alan HEJMA, moderátor
Ono se to nedaří ale ani vládě, tam vás je 17, 3 ženy.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Daří se to ztuha.

Alan HEJMA, moderátor
Jak se to daří v sociální demokracii? Tam to máte taky takto zařízeno, kvóty. Teď se blíží sjezd březnový, jak těžko se hledá se ta místopředsedkyně povinná pro sociální demokracii?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Já myslím, že těch žen, které mohou být místopředsedkyní, máme určitě několik. To, co je složitější, že se plánujeme jako ženy do těch dohod, které jsou tam tradičně různě uzavírány muži, ale já jsem optimistka a doufám, že by se třeba mohlo podařit, aby tam byla v tom předsednictvu ne jedna, ale dvě místopředsedkyně, to by se mi moc líbilo.

Alan HEJMA, moderátor
A vy nemůžete uzavřít nějakou dohodu jako ženy, ženské křídlo s nějakým mužským křídlem, které by na to přistoupilo?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Tak ono to nakonec vždycky tak dopadne a dopadlo s výjimkou doby, když byl předsedou Jiří Paroubek, kde se teda nepodařilo tam dát ženu ani jednu. Ona je tady totiž taková zvláštní situace, že když se podíváte na ty dohody uvnitř strany, tak se úplně běžně uplatňují v uvozovkách kvóty na regionech, to znamená, že se vybírají ti lidé, ti místopředsedové, aby byla pokryta tak nějak celá Česká republika, aby, ne všechny regiony, to nejde, ale aby prostě různé regiony měly své zastoupení, a ty ženy jsou ale trošku mimo proto, protože každý ten region také nese určitý počet hlasů na sjezdu a my ženy toho, zas tolik těch hlasů neneseme.

Alan HEJMA, moderátor
Vy jste jedna z kandidátek na místopředsedkyni, jak to tedy vidíte za dva měsíce, jak to s vámi dopadne?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Uvidíme. Já, ať to dopadne jakkoliv, tak já jsem v ČSSD 17 let a vždycky jsem pro ni pracovala a pracovat budu.

Alan HEJMA, moderátor
A co takhle kandidovat na předsedkyni rovnou?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Tak to musím říct, že to opravdu na to teda nemyslím a jen tak asi myslet nebudu, protože já vidím zblízka, co ten předseda dělá, co případně pak dělá premiér, protože ten člověk je v této pozici, a tam bych ani být nechtěla.

Alan HEJMA, moderátor
Paní ministryně, děkuju, že jste za námi přišla do Rádia Impuls do Holešovic, přeju vám pěkný zbytek dne. Díky.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)
Děkuji a na shledanou.

Alan HEJMA, moderátor
A to je konec dnešní Kauzy dne. Audio i videozáznamy už teď na našich webových stránkách www.impuls.cz. V pondělí v 18 hodin bude mým hostem ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Hezký zbytek dne s Rádiem Impuls přeje Alan Hejma.

Zdroj: Impuls

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:15.