Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Rozhovor s Martinem Potůčkem: Reforma III. důchodového pilíře (ČT 24)

David BOREK, moderátor
Důchodová komise, v které zasedají zástupci politických stran a experti, předá po dnešním jednání vládě osm návrhů na změnu penzijního systému. Jednou z úprav by mohlo být třeba zrušení věkové hranice osmnácti let u penzijního spoření. Rodiče by pak mohli spořit i pro své potomky ve III. pilíři už od jejich narození. Ale těch změn je daleko více a otázek s tím souvisejících, takže v našem vysílání mám tu čest přivítat předsedu komise pro důchodovou reformu Martina Potůčka. Příjemný večer.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor
A začněme tedy citátem nebo spíše proticitátem, protože toto řekl o vaší práci ekonomický expert ODS Jan Skopeček: "Komise vládě navrhla zrušit II. pilíř penzijního systému a nyní přichází už jen s několika dílčími opatřeními, která nemohou významně pohnout s dlouhodobou neudržitelností penzijního systému, který je a stále bude pod větším tlakem trendu stárnoucí společnosti." Pane Potůčku?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
No, tak to je argumentace, kterou známe už několik let a obávám se, že je skutečně založena jenom na předpokladu, že společnost, která stárne, bude seniorům nabízet v podstatě tolik, kolik nabízela společnosti, která byla mnohem mladší.

David BOREK, moderátor
Tento argument jsem slyšel od Vladimíra Špidly před deseti, možná více lety, který ..., když říkal, že roste produktivita a schopnost civilizace uživit seniory. Ale přeci jenom donekonečna ta ... nárůst produktivity asi jít nemůže a to, že populace stárne, je objektivní fakt.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Dozajista.

David BOREK, moderátor
Ta vaše reforma je reformou nebo jenom korekcí?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Tak ta naše komise, která dnes předkládala svoji závěrečnou zprávu za uplynulý rok, předkládá zprávu za sedm měsíců naší činnosti. Za sedm měsíců jsme byli schopni nejenom prodiskutovat, ale vlastně přijmout osm návrhů, z toho pět právě ve vztahu ke třetímu pilíři, tak ať každý posoudí, jestli jsme byli pilní nebo méně pilní.

David BOREK, moderátor
Počkejte, ale to z toho, co říkáte, to působí dojmem, že za další rok tu opět budeme sedět spolu a vy budete mít za sebou další návrhy. Opravdu v tomto volebním období ještě vaše komise vyprodukuje nějaké další zásadní návrhy na důchodovou reformu?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Dozajista, určitě ano. Za čtrnáct dnů máme první jednání v letošním roce a součástí toho jednání bude diskuse o tom, co bychom měli uskutečnit v letošním roce.

David BOREK, moderátor
S dovolením bych teď ukázal další čísla, konkrétně, jaký je schodek důchodového účtu v této zemi v posledních letech. Tak se na něj pojďme podívat. Vidíme posledních pět let. 2009 schodek 31 miliard, následující rok 29, pak 40, 49, předloni 50 miliard. Opakuji, pane Potůčku, něco daleko zásadnějšího se rýsuje?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Určitě.

David BOREK, moderátor
Protože 50 miliard manko, tedy rozdíl mezi tím, co lidé odevzdají na sociálním pojištění, a to, co se musí vyplácet na starobních důchodech, to je zásadní suma.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Jistěže je to velký problém. Není to jenom problém České republiky, ale záleží na tom, co všechno budeme užívat pro pokrývání potřeb seniorů a do jaké míry vlastně potřeby seniorů pokrýváme dostatečně. Uvedu jeden z konkrétních příkladů ...

David BOREK, moderátor
Teď nevím, jak to myslíte.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Těch příkladů by mohla být celá řada. Hrozí, že mnohé osoby samostatně výdělečně činné, které dnes právě do toho systému přispívají řádově méně, než přispívali ještě před deseti nebo patnácti lety, nakonec, když odejdou do důchodu, tak budou na hranici chudoby. To je jeden z velkých problémů stávajícího systému a právě proto se zabýváme možnostmi, jak financovat ten důchodový systém nejenom z těch příspěvků na sociální pojištění, jak vlastně svým způsobem ty příjmy důchodového systému restrukturalizovat dvojím způsobem. Za prvé ...

David BOREK, moderátor
Ano, ano a použijte, prosím, slovo restrukturalizovat, protože to vlastně bude znamenat, někde to bude znamenat zvýšení odvodů? Tak kde? Tak se ptám, kde? To je velice zajímavé z novinářského hlediska.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Vy pořád, vy pořád, pane redaktore, nezlobte se, ale uvažujete v logice, že do důchodového systému musí plynout jenom prostředky z příspěvků na sociální pojištění.

David BOREK, moderátor
No, ale pokud ne, tak budou chybět někde jinde.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Někteří ekonomové právě asi kritizují, že máme vysoké zatížení práce, daňové zatížení práce a součástí toho daňového zatížení jsou i ty příspěvky do důchodového systému, takže ...

David BOREK, moderátor
Takže?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
... jedna z těch možností, o kterých diskutujeme, a diskutujeme skutečně intenzivně, je hledat jiné zdroje pro důchodový systém než zdroje z příspěvků na sociální pojištění. Tím uvolnit ...

David BOREK, moderátor
Ano, ale pořád to budou nějaké odvody.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Tím uvolnit pracovní zatížení práce, tím uvolnit daňové zatížení práce ...

David BOREK, moderátor
Pardon, pardon, ty jiné zdroje budou pořád nějaké odvody, bude to nějaká daň, bude to nějaká daň.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Tím podpořit zaměstnanost v této zemi a tím vlastně ...

David BOREK, moderátor
Já vám, já vím rozumím, ale teď buďte konkrétní, buďte konkrétní. Pokud z jiných zdrojů financovat schodek manko důchodového systému, tak to znamená, že někde se ty peníze musí vzít. Chápu to správně, že důchodové pojištění stoupat nebude, ale není vyloučeno, že zvýšení daní jinde bude využito na posílení důchodového systému?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
No, vy jste sám ukazoval tam na té statistice, že vlastně už dnes se desítky miliard tak jako tak platí do důchodového systému z jiných zdrojů než ze zdrojů, z příspěvků na sociální pojištění. Takže jsme v situaci, kdy se musíme skutečně svým způsobem zásadně podívat na to, jestli ten systém, který tady rozvíjíme od roku 93, a který byl postaven na principu sociálního pojištění, jestli je po těch více než 20 letech ve změněných poměrech této země i světa udržitelný. Ale nezlobte se, ta logika, tady máme nějaký systém, který nějak funguje a funguje tak, že si na sebe, lidově řečeno, nedokáže vydělat, ale uvažujme tedy, co s tím jenom v rámci tohoto systému, ta není udržitelná.

David BOREK, moderátor
Já vám to neberu, ale já se tedy ptám, kde se to jinde vezme? Protože to, co říkáte, skutečně naznačujete, že ...

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Ano.

David BOREK, moderátor
... někde budou muset zvyšovat daně, někde jinde, aby se zalepila tato záplata.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Víte co, pozor, pozor, za první, není to záplata, poněvadž ty peníze jsou potřeba a senioři na ně mají nárok, a pokud český stát chce být odpovědný vůči svým občanům, nejenom seniorům, ale i těm, kteří přispívají na zdravotní a sociální pojištění, tak když něco nefunguje tak, jak by mělo, tak by měl hledat nějaký jiný způsob.

David BOREK, moderátor
A já tedy do toho vložím opět tedy možná trochu přízemní kupeckou otázku, budou se kvůli tomu muset zvyšovat jinde daně?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Začněme právě těmi příspěvky do tohoto stávajícího systému, které jsou nedostatečné. Je třeba, aby osoby samostatně výdělečně činné platily nikoli tolik, kolik zaměstnanci a zaměstnavatelé, ale srovnatelně tolik. Zatím to je nesrovnatelné. Zatím oni neplatí skoro nic, a když odcházejí do důchodu, tak vlastně, byť ty jejich důchody nejsou nijak závratné, tak vlastně na ně musejí doplácet v uvozovkách zaměstnanci a zaměstnavatelé. Hledejme zdroje i jinde, například v oblasti majetkových daní, které jsou v České republice na neobhajitelně nízké úrovni a tak dál a tak podobně.

David BOREK, moderátor
Nebyla to první a předpokládám, že ani poslední debata o penzijní reformě, ale za tu dnešní děkuji předsedovi důchodové komise Martinu Potůčkovi. Na shledanou.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu
Já děkuji za pozvání, na shledanou.

David BOREK, moderátor
A já děkuji za sledování. ČT24 pro vás, sledujte dál.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 05:21.