Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV společně se zástupci Střediska sociálních služeb Prahy 1 a Taťánou Kuchařovou a její nadací Krása pomoci bude prezentovat politiku přípravy na stárnutí na půdě OSN

Na základě úspěšné vnitrostátní spolupráce na implementaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí se akce také účastní zástupci z Městské části Praha 1 a Střediska sociálních služeb Prahy 1, kteří budou prezentovat konkrétní praktická opatření k naplňování Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí v oblasti aktivizačních programů pro seniory.

Prezentace v OSN se za neziskový sektor zúčastní předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci a Miss World Taťána Kuchařová, která iniciovala založení své nadace a která již řadu let významně působí v seniorské problematice České republiky. Její nadace a aktivity upozorňují na mezigenerační vztahy a pomáhají seniorům žít aktivní a důstojný život doma.

“Jsem velmi ráda, že se mi dostalo takové možnosti prezentovat naši nadační činnost a práci v oblasti mezigeneračních vztahů a seniorské problematiky až v OSN. Mým cílem je zviditelnit toto celosvětové téma na půdě OSN a věřím, že to je jen začátek propagování pozitivního ageingu a stárnutí populace na půdě OSN dál,“ říká Taťána Kuchařová.

Její prezentace a osobní účast pomůže zajistit zcela jistě větší publicitu akce. Akce poskytne prostor ke sdílení perspektiv a zkušeností mezi zeměmi a regiony.

V souvislosti s přípravou programu se dne 9. ledna 2015 na Ministerstvu práce a sociálních věcí sešla náměstkyně ministryně Mgr. Hanzlíková se zástupkyní Stálé mise ČR při SN v New Yorku a dalšími účastníky, kde byl prodiskutován návrh programu připravované akce.

„Účast českých zástupců na zasedání, možnost ukázat konkrétní příklady spolupráce mezi státními subjekty na národní a regionální úrovni a neziskovými organizacemi je nejlepší způsob, jak prezentovat dosažené výsledky a pokroky v souvislosti s přípravou na stárnutí v České republice“, říká náměstkyně ministryně Mgr. Hanzlíková.

Fotogalerie:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 12.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 12:57.