Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Leden:

Cestovní náhrady 2015: Vše, co potřebujete vědět (finexpert.cz)

Pokud vás zaměstnavatel vyšle v roce 2015 na služební cestu, oproti předchozímu roku si polepšíte. Dostanete více peněz na stravu i pohonné hmoty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž vydalo pro rok 2015 novou vyhlášku o cestovních náhradách. Níže přinášíme stručný přehled nových „sazeb“ u tuzemského stravného a pohonných hmot.

Tuzemské stravné

Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o něco lépe. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud vám jako zaměstnanci bude – během pracovní cesty – poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Zahraniční stravné se pro rok 2015 řídí vyhláškou č. 242/2014 Sb.

Nová průměrná cena pohonných hmot

Zákoník práce také nově stanovil průměrnou cenu za jeden litr pohonné hmoty, a to na: 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,36,10 Kč u motorové nafty.

Náhrada za používání silničních motorových vozidel

Jestliže na pracovní cestu jedete svým soukromým vozidlem, náleží vám základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pozor však – náhradu za použití vašeho automobilu si nemůžete nárokovat, pokud jej použije bez souhlasu zaměstnavatele.

Zákoník práce tedy nově určuje základní náhrady za 1 km jízdy na výši:

  • nejméně 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
  • nejméně 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Pokud použijete k pracovní cestě i svůj přívěs k silničnímu motorovému vozidlu, zaměstnavatel vám sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. Zvýšila se i sazba základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů, a to na dvojnásobek sazby 3,70 Kč. Těmto zaměstnancům bude tedy náležet nejméně 7,40 Kč.

Zdroj: vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zdroj: finexpert.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 7.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.7. 2019 000 22:16.