Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky » Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí:

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 2015

logo změny

Nový rok přinese několik změn v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě ve výši 10 000 Kč, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč. Pro rodiny s dětmi bude snadnější sladit jejich pracovní a rodinný život díky zavedení tzv. DĚTSKÉ SKUPINY. Držitelům průkazů osob se zdravotním postižením pomůže snazší výměna jejich průkazů TP, ZTP a ZTP/P bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení.

logo rodina   PORODNÉ I NA DRUHÉ DÍTĚ VE VÝŠI 10 000 KČ

U prvního dítěte zůstane porodné ve výši 13 tisíc korun, u druhého je nově 10 tisíc korun. Ministryně Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné má nově nárok širší okruh rodičů. Na porodné u prvního dítěte dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do 20 817 korun, u matky samoživitelky do 13 176 korun. Nově si polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 19 500 korun (nebo jen 13 tisíc), nově získají až 23 tisíc korun. Nárok splňují první a druhé živě narozené děti, a to bez ohledu na to při kterém porodu ženy se narodily.

INFO: Více informací naleznete na webu MPSV.

ZAVEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY

Pomáháme rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život

Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o tzv. dětské skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný a pracovní život. Pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplní stávající systém péče o předškolní děti. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné než u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí.

INFO: Další informace o dětské skupině najdete na webu MPSV.

logo ozp   SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu je navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

INFO: Více informací naleznete na webu MPSV.

PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE

Peníze na sociální služby budou nově rozdělovat kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. Dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.

INFO: Informace o sociálních službách naleznete na webu MPSV.

logo duchodce   VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 KČ

Od prvního ledna 2015 jsou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně.

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a
 • procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

INFO: Informace k výpočtu starobního důchodu naleznete na webu MPSV.

logo obcan   ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 9 200 KČ

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2015 činí minimální mzda 9 200 korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec.

INFO: Bližší informace o minimální mzdě naleznete na webu MPSV.

OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ

Bráníme zneužívání doplatku na bydlení v ubytovnách

Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moci poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května 2015. Bude také nově stanovena maximální výše nájemného podle částky dané v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.

INFO: Informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi naleznete na webu MPSV.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:

 • první redukční hranice činí 888 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.

Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.

INFO: Informace k výpočtu dávek nemocenského pojištění naleznete na webu MPSV.

Obecné informace o nemocenském pojištění naleznete zde.

logo osvc   POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí
  • 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,
  • 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí
  • 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,
  • 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.

ZRUŠENÍ POVINNÉ E-KOMUNIKACE S ČSSZ

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, mají možnost od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.1.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:13.