Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Prosinec:

Karlovarský kraj podpoří provoz sociálně terapeutických dílen (parlamentnilisty.cz)

“Díky dotaci z Evropské unie můžeme zajistit provoz sociálně terapeutických dílen, které pomáhají lidem se zdravotním, hlavně pak mentálním postižením. Ti se prostřednictvím terapie učí pracovním návykům a dovednostem, čímž se zvyšuje šance, že se uchytí na trhu práce. Usilujeme o to, aby se tito lidé zařadili zpět do společnosti,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj vyhlásil výběrová řízení na provozovatele sociálně terapeutických dílen ve všech třech okresech. V Chebu zvítězilo občanské sdružení Joker, které získá na provoz dílny více jak 4,7 milionu korun. Obdobnou částku obdrží i sokolovská obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška. Přes 2,8 milionu korun pak dostane Farní charita Karlovy Vary a o něco menší příspěvek, 2,1 milionu korun, půjde na účet sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav, které vede dílnu v Karlových Varech.

Provoz dílen bude zajištěn z prostředků z individuálního projektu Karlovarského kraje “Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Projekt je z 85 % financován z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.12.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 09:55.