Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Listopad:

875. školák obědvá díky projektu Obědy pro děti (aktualne.cz)

Začalo to reportáží

Ani zakladatelka projektu, Ivana Tykač, si původně nemyslela, že dětské hladovění je na začátku 21. století v relativně bohatém Česku seriózní problém. Měla za to, že mohou existovat případy, kdy dítě během školního dne nejí, ale že jde spíše o výjimky, které média ráda vyzdvihují. Proto její reakce na reportáž v České televizi, přestože byla okamžitá, byla zamýšlena spíše jako konkrétní pomoc konkrétnímu člověku v tísni. Sama se totiž problematikou pomoci ženám samoživitelkám dlouhodobě zabývá prostřednictvím obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, kterou založili se svým manželem Pavlem.

Jak se ovšem velmi brzy ukázalo, televizní reportáž tentokrát odhalila problém, jehož velikost a hloubku můžeme zatím pouze odhadovat. Odborníci hovoří o každém 10. školou povinném dítěti.

Po zveřejnění poskytnuté jednorázové pomoci se začaly na WOMEN FOR WOMEN obracet školy, které mezi svými žáky dlouhodobě identifikují podobné případy neobědvajících dětí. Zároveň se začali hlásit lidé, kterým není osud takovýchto dětí lhostejný, a kteří se chtěli svým dílem připojit a přispět. Proto se z jednorázové akce stal projekt s názvem Obědy pro děti, jehož srdcem je transparentní účet u Raiffeisenbank, a.s. a jehož duší a hlavní organizátorkou je Jana Skopová. Ta je se svým týmem zodpovědná jednak za komunikaci se školami, jednak za to, že všechny prostředky, shromážděné na transparentním účtu, pomáhají. A to do koruny.

A jak to vlastně funguje?

Na tuto otázku Jana Skopová odpovídá:
“Přestože jde o děti, naším partnerem nejsou v tomto případě rodiče, ale zcela zásadně škola. Na škole je identifikovat dítě, zformulovat a odeslat žádost o podporu, kterou pak projednáváme. Také peníze odcházejí přímo škole, která z nich obědy zaplatí. To ovšem neznamená, že se na nás rodiče v nouzi nemohou obrátit, ale i v takových případech je následně nutné zadministrovat celou záležitost prostřednictvím školy. Jinými slovy, rodiče od nás žádné peníze na ruku nedostávají. Jdou přímo tam, kde jsou potřeba, tedy na obědy.”

A že je jich, tedy peněz, potřeba stále více, ukazují čísla srovnávající minulý a právě probíhající školní rok. Zatímco za celý uplynulý rok bylo téměř 400 dětí obědvajících s podporou projektu, v polovině letošního školního roku je to více než dvojnásobek - ke konci listopadu je potvrzeno 875 dětí. Podobný nárůst lze sledovat i v počtu škol do projektu zapojených - 93 škol ve školním roce 2013/14, po prvních třech měsících tohoto školního roku je to 170 škol z celé České republiky.

Ministerstvem oceněný projekt

Přestože neexistuje žádné oficiální srovnání, lze s určitostí říci, že projekt Obědy pro děti od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN je zdaleka největší iniciativa specializující se na problematiku dětí hladovějících během školní docházky. Potvrzením tohoto faktu je i záštita udělená projektu od ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, která při oficiálním setkání se zakladatelkou projektu Ivanou Tykač vysoce oceňovala, jednak pomoc jako takovou a jednak práci, kterou projekt dělá pro zviditelnění problému. Sama ministryně, na základě výsledků projektu, začala jednat s dalšími resorty o možnosti zavedení příspěvků na obědy pro školou povinné děti, jejichž rodiče se ocitnou v tíživé situaci.

Pomozte tady a teď

Nicméně, pomoc je potřeba tady a teď. Než se státní instituce domluví a státní podporu uvedou v život, do té doby tu bude projekt, který potřebným českým dětem bude dělat školní den o něco veselejší. Zkušenosti totiž ukazují, že školní oběd neznamená pouze jídlo. Znamená daleko víc v rovině psychologické. Dítěti dává pocit, že je součástí kolektivu, což má podstatný vliv na jeho zdravý psychický vývoj. Připojte se k nám a pomozte i vy. Předem za vaši pomoc děkujeme.

Zdroj: aktualne.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:07.