Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Listopad:

Oceněny firmy přátelské rodině (Haló noviny)

Ocenění za rok 2014 získalo šest podniků, čestné uznání pak oddělení lidských zdrojů dalších dvou. Firmy, které mohou být příkladem pro další zaměstnavatele, nabízejí nad rámec zákoníku práce v souladu se svou firemní kulturou řadu benefitů jak pro zaměstnané matky a otce, tak pro všechny své zaměstnance. Tyto firmy zajišťují předškolní zařízení pro děti zaměstnanců, možnosti částečných a flexibilních úvazků, práci z domova (tzv. home office), klouzavou pracovní dobu, pečují o zdraví zaměstnanců, některé mají ve svém sociálním portfoliu příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, možnost čerpání volna pro péči o staré rodiče, placené dny volna na svatbu či první školní den školních dětí, finanční příspěvek na hlídání dětí, několik dnů volna pro novopečené otce a řadu dalších výhod. Ukazuje se, že vynalézavost různých personalistů a age manažerů (pečujících o věkovou pestrost zaměstnanců) je neomezená; pochopitelně vše záleží na zdrojích firmy.

Oceněny byly

Česká spořitelna, Deutsche Börse Services, ExxonMobil Business Support Center Czechia, firma Hennlich, firma Unilever ČR, Clearstream Operations Prague; Česká pošta (sekce Rozvoj lidských zdrojů) a Komerční banka (úsek Lidské zdroje).

„To, zda se rodiny zaměstnanců můžou či mají stát součástí života firem, je v současné době velmi diskutovanou otázkou. Na konferenci si firmy předaly své zkušenosti i v dalších oblastech – firemní péči o předškolní děti, diverzity (různorodosti) a podpory rovných příležitostí ve vedení nebo nastavení flexibilních forem práce,“ charakterizovala diskusi Klára Vlková, první viceprezidentka Sítě mateřských center a manažerka projektu, který po 33 měsících práce na zlepšení prorodinných podmínek v českých firmách spěje do finále.

Za roky 2013 a 2014 Síť mateřských center v rámci projektu ocenila celkově 57 organizací na krajské a šestnáct na celorepublikové úrovni. Soutěž staví na komplexním hodnocení ve čtyřech sledovaných oblastech – zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity, společenská odpovědnost, péče o zdravé prostředí firmy. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tj. na všechny generace a jejich potřeby.

Zdroj: Haló noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 26.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:35.