Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Říjen:

Pro řešení nedostatku pracovních sil v EU je klíčová mobilita (novinky.cz)

Odpověď na demografické výzvy

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor v této souvislosti uvedl:

„Zpráva poskytuje odpověď na závažné demografické výzvy, jež před námi leží. Součástí řešení, jak se vypořádat se stárnutím obyvatelstva i budoucím nedostatkem určitých kvalifikací na evropském trhu práce, může být zajištění mobility pracovníků uvnitř EU, zlepšení odborné přípravy odstraňující nesoulad mezi nabídkou a potřebami trhu a lepší integrace pracovníků z třetích zemí.“

Chybí domácí odborníci

Podle komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové mnoho zemí EU v současnosti nedokáže obsadit volná místa na trhu práce svými domácími pracovníky.

„Otázkou není, zda potřebujeme přistěhovalce, ale jak přistěhovalectví využít co nejlépe,“ zdůraznila Malmströmová.

Ředitel pro zaměstnanost, práci a sociální věci OECD Stefano Scarpetta pak dodal:

„Někoho může překvapit, že hovoříme o slaďování ekonomické migrace s potřebami trhu práce v době, kdy se mnoho evropských zemí potýká s přetrvávající nezaměstnaností a s rostoucím odporem vůči migraci. Úspěšná integrace přistěhovalců a jejich dětí je však nezbytná pro posílení sociální soudržnosti i pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropy.“

Trh práce je dynamický

Podle prognóz má v Evropě mezi lety 2013 až 2020 klesnout počet obyvatel v produktivním věku (15–64 let) o 7,5 miliónu (–2,2 %), zatímco v celé zóně OECD se stejnou měrou zvýší. Při nulové čisté migraci by se do roku 2020 produktivní populace v osmadvaceti zemích EU ještě snížila, a to až o 11,7 miliónu (–3,5 %).

Důsledky nejsou jen demografické, trh práce je totiž dynamický a povolání se mění. Podle evropského průzkumu firem za rok 2013, který provedla nadace Eurofound, má 40 % společností v EU navzdory volným kapacitám na pracovním trhu potíže s nalezením pracovníků s vyhovující kvalifikací.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.10.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:36.