Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Říjen:

Michaela Marksová: Rozhovor - Zákon o dětských skupinách (ČRo Radiožurnál)

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Najde se ve sněmovně dost hlasů k přehlasování prezidentského veta, které poslalo zákon o dětských skupinách zpět do dolní komory parlamentu? Pomůže tato norma rodičům a provozovatelům alternativních předškolních zařízení, nebo je likviduje? Do parlamentního studia Českého rozhlasu zdravím ministryni práce a sociálních věcí za ČSSD Michaelu Marksovou. Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Jen pro úplnost připomínám, že náš rozhovor je z časových důvodů paní ministryně předtočen. Paní ministryně, pozítří se tedy rozhodne o tom, zda poslanci přehlasují to prezidentské veto nebo ne a prezident ho odůvodnil tak, že se domnívá, že během následujících 12 měsíců by byly nuceny ukončit činnost takzvané lesní školky, které s ohledem na obsah zákona nemohou splnit v něm stanovené podmínky a podle něj by tak bylo vlastně v rozporu se záměrem zákona podpořit zaměstnanost matek s dětmi předškolního věku.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se samozřejmě v žádném případě nedomnívám, že by ten náš zákon ty lesní školky zavřel. Já bych ráda zopakovala, že lesní školky patří do systému školského a včera to potvrdil veřejně i pan ministr školství Marcel Chládek, protože tam už běží několik let projekt, lesní školky se snaží začlenit do sítě mateřských školek, to znamená, že patří do zákona školského a náš zákon o dětské skupině by se jich vůbec neměl dotýkat. A pan ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
A proč tedy, promiňte, paní ministryně, že vám do toho vstupuji, ale proč tedy právě lesní školky jsou ty, které se tolik této normy obávají?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Upřímně řečeno, já se domnívám, že je to trošku zbytečná hysterie a jak říkám, pan ministr školství včera jasně veřejně znovu prohlásil, že počítá s tím, že je začlení do školského zákona, a to potom je vlastně to, co také já říkám, to, jestli ty lesní školky tomu snad nevěří, to už bohužel ovlivnit nemohu, ale opravdu si myslím, že jejich obavy jsou zbytečné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
To znamená, že se v tomto kontextu mýlí i pan prezident, který tedy napsal toto odůvodnění?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, já se také domnívám, že i jeho obavy jsou zbytečné. Já si nedovedu při nejlepší vůli představit, jak ministerstvo práce a sociálních věcí, které je tím, kdo bude ty dětské skupiny registrovat, jak jde do nějaké lesní školky a třeba s pomocí inspektorátu práce říká, že je zavíráme, to je samozřejmě představa úplně nesmyslná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
A nestálo to přece jen to nějakým způsobem dovysvětlit panu prezidentovi, pakliže to takto?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, bohužel pan prezident se neptal, já jsem se o jeho vetu dozvěděla vlastně z médií. Kdyby se zeptal, tak já bych mu byla bývala ráda vysvětlila.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Víte, odhlédneme-li od lesních školek, nebo lesních klubů, tak v souvislosti se zákonem o dětských skupinách ej tu ta obava, že se prostě nastaví jednotné parametry pro všechny formy pravidelné péče o děti a tím pádem vlastně některé z nich potom budou likvidovány?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych především chtěla zdůraznit, že my se bavíme o péči o předškolní děti a my tady zjišťujeme, že zřejmě celá řada neziskových organizací tady funguje v jakési šedé zóně, ale musím říci, že tento zákon se debatuje a připravuje už nejméně 6 let a mám pocit, že některé organizace se začaly probírat až letos v létě, kdy už ta podoba zákona byla vlastně ukončena a já se vůbec nedomnívám, že by to bylo proti nějakým alternativám, ale naopak se domnívám, že jestliže někdo opravdu pravidelně celodenně pečuje o předškolní děti, tak tam nějaká ta pravidla být musí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Jaké alternativy tedy k té klasické předškolní péči jsou představitelné v mezích vámi navrhované normy, připomeňme to.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ona vlastně ta norma je svým způsobem revoluční v tom, že opravdu pro skupiny dětí do počtu 12 velmi rozvolňuje ty dosud velice bych řekla rigidní hygienické a technicko-stavební normy. A je to vlastně poprvé a musím říci, že když se ten zákon připravoval, tak jsme se pohybovali mezi dvěma extrémy, jedni odpůrci chtěli vlastně zachovat všechna pravidla tak, jak jsou v současné době pro mateřské školky, což jsou velice přísná pravidla, druzí nechtěli skoro nic, takže ten zákon je někde mezi tím a co je tam třeba naprosto v uvozovkách revoluční pro naši zemi, je, že rodiče mohou dávat dětem obědy z domova a v té dětské skupině jim to jídlo tam ty vychovatelky ohřejí a to musím, jenom tohle to, musím říct bylo předmětem obrovských diskusí, přitom je to praxe, která je na Západ od našich hranic naprosto běžná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Řekněte mi, jak je to tedy konkrétně s těmi standardy, o nichž právě ti alternativní poskytovatelé té předškolní péče mluví jako o velmi tvrdých, které většinou asi nedokáží splnit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že ty normy pro ty skupiny do 12 dětí naopak jsou relativně měkké, ale zatím takhle, ještě bych ráda řekla, že zatím je to vyhláška, která ještě nebyla schválena a která je v rukou ministerstva práce a já si myslím, že bychom ji mohli udělat ještě mírnější, ale tak, jak to v tuto chvíli je, tak ta vyhláška je na vlastně 2,5 stránky, a to, co tam říká, že, že jestliže je ta skupina dětí mezi 6 a 12, tak musí mít, myslím, dvě malé toalety a samozřejmě je tam jedna toaleta pro dospělého. Jestli je to skupina do 5 dětí, tak tam musí být jeden záchod pro dospělého a jeden ten malý a ještě se tam hovoří o tom, aby pro ty větší skupiny, pro ty skupiny mezi 5 a 12 bylo umyvadlo dáno níže, to znamená, aby ty děti na to dosáhly. Pokud já vím a znám ty, ta místa, kde se takové věci provozují, tak tam v podstatě naprostá většina těch věcí je, samozřejmě, že je tam teplá a studená voda, umyvadlo a toaleta. Otázka je možná technická, že někdo to umyvadlo bude muset posunout dolů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Paní ministryni, vy mluvíte o vyhlášce ministerstva práce.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Můžete ale také připomenout, jaké všechny legislativní předpisy se této oblasti dotýkají, protože pak je tu přece vyhláška ministerstva zdravotnictví, hygienické normy a tak dále.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale ty hygienické normy jsou právě v té naší vyhlášce, to je samozřejmě vyhláška, která je velmi diskutovaná s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví se k ní vyjadřovalo, a to je právě to, o čem jsem mluvila, že my v těch diskusích pokračujeme, podle mého názoru by nemuselo být nutné, aby tam byl skutečně popsaný ten záchod dětský, já si myslím, že by stačila i ta dospělá velikost, na kterou se dá dát ten nástavec pro malé děti, takže ta vyhláška sice ji nese ministerstvo práce, ale samozřejmě my bez souhlasu ministerstva zdravotnictví bychom ji asi vydat nemohli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Oni se také vlastně ti alternativní poskytovatelé té předškolní péče obávají, že sice toto je vyhláška, ale že nakonec se to stejně bude řídit technickými normami, které jsou v zákoně, protože toto je v podstatě podzákonná norma.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak v našem zákoně o dětských skupinách nic takového není, ten se odkazuje na tu vyhlášku a já bych znova ráda připomněla, že ta instituce, která bude registrovat dětské skupiny, bude přímo ministerstvo práce a já si nedovedu opravdu představit, že bychom někam přišli a nějaký ten klub zrušili, to je představa opravdu nesmyslná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, když říkáte, že to bude přímo ministerstvo, které bude registrovat ty dětské skupiny, tak dětské skupiny naopak mluví o tom, nebo ti jejich provozovatelé, že by bylo ideální, kdyby ta registrace byla dobrovolná, v tomto duchu mluvil i ten senátní návrh, který byl následně zamítnut a byl prosazen tento poslanecký. Tak, proč jste proti dobrovolné registraci dětských skupin?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já, když se tady hlasovalo o tom senátním návrhu, já jsem řekla jasně na poslaneckém klubu i na plénu tady v Poslanecké sněmovně, že ať projde jakákoliv verze, tak já hlavně chci, aby nějaká prošla a bylo to rozhodnutí poslanců a poslankyň, ale já osobně dávám přednost té povinné registraci, protože, jak už jsem říkala, my se bavíme o péči o předškolní děti, jsou to malé děti a já se domnívám, že bychom tam nějaké ty byť minimální standardy měli mít, že by ten stát měl vědět, kdo tady provozuje takovéhle aktivity. Já si myslím, že to důležité je a v současné době díky tomu nedostatku míst v mateřských školkách je tady skutečně zřejmě velice rozsáhlá takzvaná šedá zóna, takže my si musíme položit otázku, co je lepší? Co chceme? Chceme tady udržovat tu šedou zónu a zavřít oči a tvářit se, že ji nevidíme, nebo se chceme snažit tomu dát nějaká pravidla, byť by měla být samozřejmě taková, aby to ty organizace unesly.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, když mluvíte o té šedé zóně, tak není to tak, že už se vlastně jak rodiče, tak poskytovatelé té předškolní péče nějakým způsobem v tom naučili efektivně fungovat? Máte nějaké důkazy o tom, že je to takto opravdu špatně, co špatného to třeba přineslo?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To já neříkám, že to přineslo něco špatného, já jen říkám, že v současné době evidentně podle názorů nebo podle tlaků některých neziskových organizací, je jich zřejmě hodně, které se v tom pohybují. To, co já vidím špatné, je, že tady obce, když chtějí postavit novou mateřskou školku, tak se potýkají s velice přísnými normami a na druhé straně tady úplně bez potíží fungují zařízení, která se taky starají o ty předškolní děti a ty najednou musí splnit jenom naprosté minimum a já si myslím, že naším společným cílem by mělo být tyto dva úplně rozdílné standardy nějakým způsobem srovnat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Připomínám, že náš rozhovor je předtočen z časových důvodů paní ministryně. Když teď před sebou máte páteční hlasování o tomto zákonu, tak lidovci prohlásili, že možná nebudou hlasovat pro zákon o dětské skupině, ani není jasný postoj ODS. Podle předsedy klubu Zbyňka Stanjury se občanští demokraté rozhodnou těsně přes hlasováním, bude záležet i na vašem vystoupení, lidovci také požadují záruky, že zkrátka tento zákon nebude likvidační vůči těm subjektům, o nichž jsme mluvili, tak, jak budete vystupovat na obranu toho zákona, jak je budete přesvědčovat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Asi tím, co už jsem tady řekla, myslím si, že jeden, jedna z těch úplně zásadních věcí je, že pan ministr školství jasně řekl, že lesní školky patří do školského zákona a zákon o dětských skupinách by se jich vůbec týkat neměl nebo se jich týkat nemá, to samé tam prohlásil veřejně pan ministr zdravotnictví, že vlastně to, co je potřeba ještě dořešit vůči lesním školkám, jsou hygienické normy, které je třeba si vyjasnit, tak to si myslím, že je zásadní věc vůči lesním školkám. Další jsou věci, které se týkají těch nejrůznějších klubů. Vím, že se tam šířila také obava, že by třeba organizace, které provozují různé kroužky, jako třeba skauti, že by také padali do dětské skupiny, což naprosto není pravda, protože ten zákon je opravdu pro ..., ten účel zákona je hlídat děti proto, aby jejich rodiče mohli do zaměstnání, a to samozřejmě těch kroužků netýká.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
To jsou tedy argumenty řekněme z řad sociální demokracie, jak ministra školství, tak ministryně práce a sociálních věcí, tak ministra zdravotnictví. Myslíte, že toto jsou ty průlomové argumenty, které přesvědčí právě třeba lidovce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já doufám. My spolu samozřejmě ještě budeme jednat. Já za to nemohu, že zrovna my tři jsme z ČSSD, protože ač bychom byli z jakýkoliv stran, tak tyto tři resorty jsou ty hlavní, které do toho mají co říci, které mohou ty věci měnit, ale já musím říci jednu pozitivní věc, že díky tomu zákonu se vlastně konečně otevřela ta diskuse o tom, jak tady vůbec péče o předškolní děti vypadá a velmi vítám ještě jednu věc, při debatě tady v Poslanecké sněmovně jsme vlastně byli zaúkolováni já a ministr školství a ministr zdravotnictví, abychom dál jednali i nad rámec tohoto zákona právě o zmírnění těch velmi přísných pravidel pro mateřské školky, jejichž zřízení díky těmto pravidlům je opravdu velice komplikované a to i pro obce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Říkáte - budeme o tom mluvit, budu je takto přesvědčovat, ale lidovci požadují záruky, co může být tou zárukou konkrétní?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To musím říct, že v tuto chvíli nevím, co by mělo být konkrétní zárukou, leda, že bych vlastní krví napsala to, co tady říkám. Já v tuto chvíli nemohu dát žádnou schválenou vyhlášku nebo něco takového, musí mi jenom věřit, ale já si opravdu nedovedu představit, že po tom všem, co jsme tady veřejně řekli, co jsem řekla já a ministr školství a ministr zdravotnictví, že bychom potom ty sliby nedodrželi, to si opravdu nedovedu představit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Ten příslib novelizace toho zákona padl i z úst premiéra Bohuslava Sobotky. V jakém duchu by měla být ta novela? Jde tedy především o jaksi rozvolnění, jak říkáte, těch tvrdých standardů.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Teď nevím, jestli se bavíme o tom, co je ve školském zákoně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Ne, teď mi šlo o ten zákon o dětských skupinách.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak, tak tam jsou dvě věci, jedno je, že my pořád ještě vyjednáváme o té vyhlášce s ministerstvem zdravotnictví. Ta podoba tak, jak teď je, o níž jsem mluvila, tam jsou rozvolněné standardy pro ty skupiny do 12 dětí a co se týče případné novely toho zákona jako takového, tak dovedu si představit, že se tam nějakým způsobem možná lépe definuje a zohlední to, aby se rozlišil skutečně nějaký kroužek pro děti od toho pravidelného hlídání, ale říkám, já si myslím, že ten zákon tak, jak je, tak může velmi dobře fungovat, ale myslím si, že by možná také ukázala praxe.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Mluvíme stále o tom, že se to rozvolní pro skupiny do 12 dětí. Jak významný počet těchto skupin je a co nakonec bude de facto ten zákon o dětských skupinách znamenat pro ty skupiny, které mají více než 12 dětí?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já bych především ještě chtěla zopakovat ty výhody, pro které to zase naopak řada organizací a řada zaměstnavatelů chce, a proto oni po tom zákoně volají, a to je jak daní určitých pravidel, tak to, že díky našemu zákonu si budou moci rodiče snížit základ daně až do výše minimální mzdy, když dávají dítě do nějakého zařízení, a to nejen do dětské skupiny, ale i do mateřské školky, a potom zřizovatel si bude moci odepsat z daní náklady na provoz a náklady na zřízení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
To jsou výhody a pak jsou tu ty velké nevýhody.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale ještě musím, ještě musím zdůraznit, že třeba i mateřská centra a /nesrozumitelné/ ten zákon podporují, takže ono to není tak, že bychom tady my jako ministerští úředníci čelili jenom těm negativním reakcím, to právě naopak. Nakonec ten zákon děláme na základě požadavků zaměstnavatelů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Bezesporu máte i podporovatele. Teď k těm skupinám nad 12 dětí, tak co to pro ně bude znamenat, když říkáte vyjednáváme rozvolnění, vyjednáváme měkčí standardy pro skupiny do 12 dětí.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pro ty skupiny od 12 dětí, tam zatím platí to, co platí pro provozování živnosti a pro provozování mateřských školek, a to jsou prostě poměrně přísné normy, které nemluví jen o počtu toalet a jejich velikosti, ale také třeba o těch věšáčkách, které, kde se ty ručníky nesmí navzájem dotýkat, mluví o určitém počtu místností, kde děti spí, kde děti jedí a tak dále. Tam musím říct, že já úplně všechny ty detaily ani neznám, ale jsou to normy, které už dnes musí, říkám, když máte živnost na předškolní péči nebo mateřskou školku, tak je musíte splnit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
A řekněte, co když někdo nemá tu ambici zkrátka mít ty výhody a nechce tím pádem mít ani ty nevýhody, není tady přeci jen znovu relevantní ta připomínka, že by měla být volitelná registrace těch skupin?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak je to prostě o různém úhlu pohledu. Já, jak jsem řekla, pro mě to, kdyby ten zákon byl dobrovolný, není žádná tragédie, nicméně také upozorňuji, že v tu chvíli ty neregistrované subjekty by neměly nárok na peníze z evropských fondů, se kterými my počítáme velmi hojně právě při přebudovávání těch dětských skupin nebo jejich třeba, když někdo chce založit úplně novou, ale jak říkám, určitě i to je možná varianta, i když já se domnívám, že správnější je, aby ta registrace byla povinná pro všechny.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Často se také naráží v souvislosti vůbec s celou tou debatou, že ta komunikace neproběhla úplně ideálně, teď mluvíte o tom, že jak ministr zdravotnictví, tak ministr školství, tak vy jasně deklaruje snahu a ochotu jaksi vyjít vstříc těm daným subjektům. Jak tedy jste komunikovali třeba právě s alternativními poskytovateli předškolní péče?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pokud já vím, tak s lesními školkami naše ministerstvo komunikuje už dávno, ještě dříve, než já jsem přišla. Co se týče některých těch ostatních organizací, tak tam musím říct, že jsme najednou v létě, když už bylo pozdě, abych tak řekla, zaznamenali to, že se některé probudily, probudily se organizace například jako Člověk v tísni, které provozují různá nízkoprahová zařízení pro předškoláky ze sociálně vyloučených lokalit, což mimochodem je činnost, kterou považuji za velice užitečnou, ale oni nám až v létě začali říkat, že oni mohou mít s tímto zákonem taky problém a před tím oni určitě ty informace měli, byly k dispozici. My jsme komunikovali intenzivně s celým neziskovým sektorem, takže nevím, kde se stala chyba. Někdy prostě člověk nečte úplně maily, některých věcí si nevšimne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Rozumím. A, paní ministryně, vy jste říkala, že i tak stále ještě s nimi budete v debatě. Máte představu nebo je tu vůbec možnost, že by došlo ještě k nějakým úpravám zásadním nebo zásadnějším vůbec v tom zákoně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
V tuto chvíli tak, jak jde ten legislativní proces, tak v tom při procesu toho veta se buď schválí ta podoba zákona tak, jak odešla k prezidentovi, nebo ten zákon úplně celý padá pod stůl. Tam, v tuto chvíli tam není žádná možnost zásahu do toho zákona jako takového, jediné, s čím my můžeme ještě hýbat, je ta vyhláška, ale samozřejmě, pokud by skutečně to veto nebylo přehlasováno, tak je zde možnost zahájit ten legislativní proces znovu, tam je pak možnost samozřejmě dát nějaké další úpravy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová. Děkuji vám. Na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Zdroj: ČRo Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.10.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.4. 2019 000 14:28.