Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Obsah položky Poslanci rozhodnou, zda podpoří dětské skupiny:

Poslanci rozhodnou, zda podpoří dětské skupiny

„Co se týká Lesních školek, MPSV v žádném případě nechce ohrozit jejich existenci. Naopak, právě díky projednávání zákona o dětských skupinách se konečně zvedla široká diskuze i o dalších alternativách v oblasti péče o předškolní děti. Lesní školky mají nyní velmi výhodné postavení při vyjednání své budoucí pozice v síti školských zařízení.“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Chci být prostředníkem v diskuzi s ministrem školství a zdravotnictví tak, aby mohly být lesní školky se všemi svými specifiky zařazeny do sítě zařízení podle školského zákona,“ dodala ministryně.

Za přijetí zákona se postavila i Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která se ve svém prohlášení obrací na poslance s žádostí o podporu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pokud totiž poslanci zákon neschválí, přijdou zaměstnavatelé o účinný nástroj, kterým mohli vytvářet vhodné podmínky pro návrat svých zaměstnanců do pracovního života.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.10.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 13:51.