Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Říjen:

Ministryně Marksová: Zaměstnanci veřejných služeb si od listopadu polepší (parlamentnilisty.cz)

“Vláda se k tomu kroku rozhodla z důvodu dlouhodobého poklesu reálných platů v důsledku inflace. Tarify se naposledy plošně zvyšovaly před pěti lety. V roce 2011 navíc došlo k úsporným opatřením v platech zaměstnanců oproti roku 2010,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Průměrné navýšení platů by mělo činit asi 650 korun měsíčně a dohodly se na něm všechny odbory zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy a potvrdily jej i závěry ze schůze tripartity.Zvýšení platů se týká také vojáků z povolání. Celkově je v této kapitole navýšen rozpočet na rok 2014 a 2015 o cca 384,1 mil. Kč (včetně příslušenství to je 518,5 mil. Kč). Plně pokryty budou i mimotarifní složky platu.

Listopadové zvýšení platových tarifů se nebude týkat lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví, jejichž platy nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu. Prostředky na jejich platy jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, kterou není možné novelizovat dříve než k 1. lednu 2015. Platy těchto pracovníků ve zdravotnictví by se proto měly zvýšit až od ledna.

V souvislosti s novelizací stupnic platových tarifů dochází k úpravě možnosti užití zvláštního způsobu určení platového tarifu. Současný široký rámec je zúžen do podoby před rokem 2011 a nadále se vztahuje pouze na zaměstnance v nižších platových třídách, na zaměstnance, u nichž s přibývajícími léty praxe nedochází ke zvýšení výkonnosti a na zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb. Uvedená úprava má za cíl návrat k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady, podle které se zkušeností roste výkonnost zaměstnance a kvalita odváděné práce.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.10.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:29.