Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Říjen:

Změny ve financování sociálních služeb (Veřejná správa)

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo prosadit zvýšení platů zaměstnanců pracujících v sociálních službách o 750 milionů korun. Další zpráva se týká novely zákona o sociálních službách, která prošla do třetího čtení,“ uvedla náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

V jaké fázi se tento proces nachází a jaké kroky podniká resort práce a sociálních věcí vysvětlovali na celostátní konferenci pořádané Českou asociací pečovatelské služby zástupci ministerstva.

S plánem připravovaných legislativních změn seznámil účastníky konference ředitel odboru sociálních služeb David Pospíšil. Jako hlavní a dlouhodobou prioritu MPSV označil podporu terénních a pečovatelských služeb pro klienty, tak aby mohli lidé potřebující pomoc strávit co nejvíce času ve svém přirozeném prostředí.

Největší změnou v oblasti sociálních služeb bude vznik jasně definované sítě sociálních služeb. Poskytovatelé získají mnohem větší jistotu a garance pro plánování dlouhodobých aktivit a také jasnější informace o výši budoucího financování. Ministerstvo připravuje profesní zákon, do něhož by se mělo nově začlenit co nejvíce zkušeností od lidí přímo z praxe. První setkání stovky pracovníků v sociálních službách nazvané Podzimní škola již proběhlo, chystá se „jarní“ pokračování. Dalšími kroky by mělo být odladění překryvů v jednotlivých službách, čímž dojde ke zvýšení standardů, kvality a výše finančních prostředků na jednotlivé služby pro klienty.

Pospíšil také vysvětlil snahu o omezení takzvaných neregistrovaných služeb. Naopak zvýšit by se podle jeho slov měla spolupráce s kraji, obcemi a neziskovým sektorem v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb.

Vedoucí oddělení financování sociálních služeb Linda Maršíková poté odpovídala na dotazy, které souvisí přímo s procesem přechodu financování těchto služeb na kraje. Ty budou odpovědné za rozdělování dotací do vznikající sítě poskytovatelů, dotační řízení bude také postoupeno krajům. Ty již přijaly nebo sladily svoji metodiku s ministerstvem. Ministerstvo bude kontrolovat metodiku, finanční vypořádání a provádět finanční kontrolu krajů. Maršíková ujistila přítomné poskytovatele, že MPSV si nadále ponechalo nástroje, kterými může rychle a účinně odstranit možné problémy a ochránit poskytovatele sociálních služeb.

Zdroj: Veřejná správa

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.10.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2019 000 05:15.