Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV připravuje poskytovatele na změny ve financování sociálních služeb

V jaké fázi se tento proces nachází, a jaké kroky podniká resort práce a sociálních věcí dnes na celostátní konferenci pořádané Českou asociací pečovatelské služby vysvětlovali přítomným zástupci ministerstva. Náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová navíc obdržela ocenění za dlouhodobý přínos a práci v oblasti sociálních služeb.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo prosadit zvýšení platů zaměstnanců pracujících v sociálních službách o 750 milionů korun. Druhá potěšující zpráva se týká novely zákona o sociálních službách, která prošla v Poslanecké sněmovně do třetího čtení,“ uvedla úvodem náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

S plánem připravovaných legislativních změn v oblasti poskytování sociálních služeb seznámil účastníky konference ředitel odboru sociálních služeb David Pospíšil. Jako hlavní a dlouhodobou prioritu MPSV označil podporu terénních a pečovatelských služeb pro klienty, tak aby mohli lidé potřebující pomoc, strávit co nejvíce času ve svém přirozeném prostředí. Největší změnou v oblasti sociálních služeb bude vznik jasně definované sítě sociálních služeb. Poskytovatelé získají mnohem větší jistotu a garance pro plánování dlouhodobých aktivit a také jasnější informace o výši budoucího financování. Ministerstvo připravuje také takzvaný profesní zákon, do něhož by se mělo nově začlenit co nejvíce zkušeností od lidí přímo z praxe. První setkání stovky pracovníků v sociálních službách nazvané „Podzimní škola“ již proběhlo, chystá se „jarní“ pokračování. Dalšími kroky by mělo být odladění překryvů v jednotlivých službách, čímž dojde ke zvýšení standardů, kvality a výše finančních prostředků pro jednotlivé služby pro klienty. Pospíšil také vysvětlil snahu o omezení tzv. neregistrovaných služeb. Naopak zvýšit by se podle jeho slov měla spolupráce s kraji, obcemi a neziskovým sektorem v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb.

Vedoucí oddělení financování sociálních služeb Linda Maršíková poté odpovídala na dotazy, které souvisí přímo s procesem přechodu financování těchto služeb na kraje. Popsala detailně změny, které jsou obsaženy ve výše zmíněné novele zákona. Kraje budou odpovědné za rozdělování dotací do vznikající sítě poskytovatelů, dotační řízení bude také podstoupeno krajům. Ty již přijaly nebo sladily svoji metodiku s ministerstvem. Ministerstvo bude ale nadále kontrolovat metodiku, finanční vypořádání a provádět finanční kontrolu krajů. Maršíková ujistila přítomné poskytovatele, že MPSV si nadále ponechalo nástroje, kterými může rychle a účinně odstranit možné problémy a ochránit poskytovatele sociálních služeb.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 25.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:00.