Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Září:

Čtvrtmilionová pokuta za nelegální práci je příliš, řekl soud

Sankce hrozila například těm, kdo zaměstnali cizince bez povolení nebo umožnili tzv. švarcsystém. Inspektorát práce musel v těchto případech ukládat pokuty od 250 tisíc do 10 milionů korun.

Aktuální případ se týkal stavební firmy, která měla na stavbě dva dělníky z Ukrajiny. I když muži měli pracovní povolení, v den kontroly pracovali na jiné stavbě, než bylo v povolení uvedeno. Jejich zaměstnavatel tím podle zákona dopustil nelegální práci. Za ni hrozí pokuta, jejíž výši zákon omezuje 10 miliony korun jako maximum, minimální hranici pak stanovuje na 250 tisíc.

A právě to je podle soudců problém. Příslušné ustanovení zákona bylo v rozporu hned s několika částmi Listiny základních práv a svobod. "V tomto případě je společenská nebezpečnost velmi malá a 250 tisíc korun by pro firmu bylo likvidační," uvedla soudkyně zpravodajka Ivana Janů.

Ústavní soud proto minimální výši pokuty zrušil, omezovala totiž možnosti úřadů přihlédnout k závažnosti provinění a majetkovým poměrům firmy, která se provinila. Horní hranici 10 milionů soud ponechal. Od nového roku vstoupí v platnost novela příslušného zákona, ve které je minimální hranice pokuty snížena na 50 tisíc korun, do té doby nebude spodní hranice žádná.

"Možnost posuzovat případy individuálně je posun pozitivním směrem. V praxi se pak ukáže, zda bude i tato hranice dělat v budoucnu problémy, ale není všem dnům konec a i tato právní úprava se může nějak posunout," ujistil náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Likvidační pokuta?

Zmíněná stavební firma má pouhých 12 zaměstnanců. Od inspektorátu práce dostala pokutu 300 tisíc korun, která pro ni může být likvidační. Podobně dopadla i živnostnice Iva Kadlecová v Přepychách na Královéhradecku. Na chvíli svěřila obchod synovi, za což dostala pokutu 250 tisíc.

"Znám to z vlastní praxe. My jsme rovněž řešili případ, kdy firma dostala pokutu 500 tisíc korun a musela být ukončena její činnost, protože to pro ni bylo likvidační," vzpomněla další případ advokátka Magdalena Vašinková.

V případě stavební firmy na neúměrně vysokou pokutu upozornil Městský soud v Praze, který podal Ústavnímu soudu podnět na přezkoumání minimální výše pokuty. I kdyby totiž chtěl inspektorát práce nebo správní soud brát ohled na velikost firmy a pokutu úměrně snížit, pod spodní hranici stanovenou zákonem jít nemůže. Proto ji ústavní soudci zrušili.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:30.