Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Náměstkyně Jana Hanzlíková navštívila poskytovatele sociálních služeb v Žatci a Podbořanech

„Domov pro seniory v Podbořanech je příkladem, jak lze pobytové zařízení pro seniory otevřít veřejnosti a zajistit, aby poskytované služby plně odpovídaly individuálním potřebám klientů. Jsem mile překvapena, jak tým pracovníků realizuje a dokáže neustále rozšiřovat okruh sociálně terapeutických a aktivizačních činností, což je velmi důležité pro udržení co nejdelší soběstačnosti uživatelů domova. V zařízení probíhá mnoho aktivit podporujících mezigenerační spolupráci, kterou prosazujeme v dokumentu „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017“, uvedla náměstkyně Jana Hanzlíková.

Druhou organizací, kterou náměstkyně navštívila, byl Domov pro osoby se zdravotním postižením Kamarád – LORM v Žatci, jehož provozovatelem je město Žatec. Zařízení má zaregistrováno osm sociálních služeb. Mimo jiné jde o službu poskytovanou osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku, sociálně terapeutickou dílnu, chráněné bydlení, podporu samostatného bydlení. Klientům je poskytováno rodinné prostředí v zázemí několika budov se zahradou. I přes náročnou práci, vzhledem k různým zdravotním handicapům klientů, dokáží zaměstnanci pod vedením ředitelky Kateřiny Frondlové a její zástupkyně Ivany Šmejcové poskytovat individuální podporu, která klientům umožňuje získat a udržet návyky a dovednosti potřebné pro běžný život a začlenění do společnosti. O obětavosti pracovníků rovněž svědčí účast na úspěšném Festivalu malých divadelních forem v Žatci a Lounech, jehož jsou pořadatelem, a provozování kavárny, kde obsluhují klienti zařízení Kamarád LORM.

Fotogalerie:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 17:22.