Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Bavorská ministryně práce navštívila MPSV, hovořilo se nejen o zaměstnanosti

Kromě zaměstnanosti se bavorská ministryně zaměřila i na otázky sociální, zejména pak v souvislosti s migrací, a to i v rámci volného pohybu osob v schengenském prostoru.

„Bavorsko chápe jako jeden z nejaktuálnějších problémů velmi dynamicky narůstající počet žádostí o azyl. Jestliže v srpnu to bylo 26 tisíc žádostí, nyní již to je 33 tisíc žádostí o azyl,“ uvedla při jednání ministryně Müller.

Nejfrekventovanější země, odkud žadatelé přicházejí, jsou Sýrie, Afghánistán, Eritrea, Irák a Srbsko.

Výraznou zátěž sociálního systému představují osoby, které se do Bavorska přistěhovaly z jiných členských států EU, což jsou především občané Rumunska a Bulharska. Velmi štědrý bavorský sociální systém, který je transformován prostřednictvím obecních rozpočtů, vyplácá těmto lidem kapesné, stravné, zabezpečuje zdravotní péči a také ubytování. Z tohoto důvodu by Bavorsko velmi přivítalo, kdyby se o azylovou zátěž podělilo více evropských zemí. Přestože se u azylové politiky nejedná o záležitost v přímé gesci MPSV, informovala česká strana o aktuální situaci u nás, o principech povolování zaměstnání cizinců, programech pro jejich integraci, ale také o možných obavách z případné migrační vlny v důsledku aktuálních konfliktů v Evropě.

„S bavorskou stranou jsme si též vyměnili zkušenosti ze spolupráce v oblasti technického vzdělávání. Bavorská strana velmi ocenila úroveň vzájemné spolupráce a stejně jako my mají zájem na jejím dalším rozšiřování,“ uvedl při jednání náměstek pro zaměstnanost Jan Marek.

MPSV se s Bavorskem dohodlo na aktivní podpoře spolupráce mezi firmami a školami v oblasti informační kampaně zaměřené na podporu technického odborného vzdělávání. Jako velmi důležité vidí bavorská strana popularizaci a zintenzivnění výuky němčiny mezi mladými lidmi.

„Z naší strany bylo uvedeno i několik příkladů dobré praxe vzájemné spolupráce mezi firmami, z oblasti státní správy, mimo jiné i úspěšná pobočka bavorského úřadu práce na plzeňském ÚP nebo předávání zkušeností v oblasti budování IT systémů ve státní správě,“ dodal náměstek Marek.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 11:05.