Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností » Dotační řízení pro rok 2015:

Obsah položky 1. kolo:

1. kolo

MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2015 lze podávat nejpozději do 6. října 2014.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V návaznosti na rekodifikaci občanského práva se mění Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Dne 2. 12. 2014 zasedala Výběrová komise pro dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015. Na základě doporučení této komise a získaného bodového ohodnocení rozhodla paní ministryně o udělení dotace takto:

Výsledky dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“.

Konkrétní výše poskytnuté dotace bude jednotlivým subjektům oznámena až po vyčlenění objemu účelových finančních prostředků na tento dotační titul v rámci rozpočtové kapitoly 313 – MPSV pro rok 2015.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834
Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 7.12.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:37.