Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Srpen:

Zlínský kraj navštívila ministryně práce a sociálních věcí (zlinskenovinky.cz)

V dopoledních hodinách proběhlo za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, krajské radní pro oblast sociálních věcí Taťány Valentové Nersesjan a dalších zástupců kraje jednání na půdě krajského úřadu.

„Projednali jsme závažná témata týkající se jak krajů, tak celorepublikové problematiky zaměstnanosti a sociální oblasti. Jednání bylo pro obě strany obohacující a velmi přínosné,“ zhodnquoteotil diskusi s ministryní hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Zásadním tématem jednání byla připravenost přechodu financování sociálních služeb ze státu na kraje.

„Měli jsme potřebu ukázat paní ministryni, že jsme připraveni, že máme pro nadcházející období nastaven systém a schválenu metodiku, tudíž poskytovatelé nemusí mít žádné obavy,“ vysvětlila krajská radní Valentová Nersesjan.

S jejím hodnocením se ztotožnila i ministryně.

„Pokud by všechny kraje byly připraveny jako Zlínský, bylo by to jistě příjemné,“ uvedla k této problematice Michaela Marksová.

Další významnou diskutovanou oblastí byla péče o ohrožené děti.

„V této oblasti je problémem roztříštěnost, neboť spadá pod celou řadu resortů. Mimo sociální péče například pod zdravotnictví či školství. S paní ministryní jsme se shodly, že je potřeba tuto problematiku ujednotit,“ vysvětlila krajská radní.

Sjednocení pod jeden resort se na státní úrovni dle slov současné ministryně řešilo již před několika lety.

„Nyní však vidím velikou šanci na vyřešení toho problému,“ uvedla.

V oblasti péče o děti se představitelky ministerstva i kraje shodly na tom, že v posledních letech zafungovala pěstounská péče, a to i ta na přechodnou dobu.

„Je příjemné zjištění, že se ústav pro děti téměř vyprázdnil,“ podotkla ministryně Marksová při návštěvě Dětského Centra Zlín, p.o.

Další projednávanou oblastí byla transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením. V rámci tohoto tématu navštívila ministryně Marksová v doprovodu své náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzany Jentschke Stöcklové a krajské radní Valentové Nersesjan Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad či Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Ministerská delegace a krajská radní Valentová Nersesjan zavítaly také na Úřad práce, krajskou pobočku ve Zlíně, kde diskutovaly s představiteli úřadu práce v čele s ředitelkou krajské pobočky Miriam Majdyšovou.

„Našimi tématy na úřadu práce byly především další možnosti snížení nezaměstnanosti v kraji či dopady převodu kompetencí v dávkových systémech z obcí s rozšířenou působností na úřady práce,“ přiblížila obsah jednání radní Valentová Nersesjan.

Zlínské novinky informovala RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí Zlínského kraje.

Zdroj: zlinskenovinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:33.