Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Září:

Zaměstnanosti vstříc: více dotací a více kontrol (MF Dnes)

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s měšcem plným peněz na dotování nových pracovních míst a zároveň slibuje zatočit s prací načerno. Inspektorům práce nařídí do terénu vyslat více kontrol. Chystaná opatření mají mimo jiné omezit obcházení zákona v případě takzvaného nekolidujícího zaměstnání. Nezaměstnaný si totiž může přivydělat až 4 250 korun měsíčně a přitom zůstat klientem úřadu práce, který za něj platí zdravotní pojištění. Dělá se to kvůli „udržení pracovních návyků“.

Jenže firmy toho zneužívají, zejména ty zaměřené na sezonní práce v oblasti služeb a stavebnictví. Systém podvodu je známý: firma propustí lidi, ti se evidují na úřadě práce a obratem u stejné společnosti dostanou malý úvazek, papírově nejvýše za polovinu minimální mzdy. Přitom dělají stejnou práci jako dříve, firma jim však doplácí peníze načerno bokem. Stát tak přichází o pojistné a daně. Ministerstvo proto navrhuje částečné zaměstnávání v některých oborech omezit. Kontrola inspektorátu práce totiž jen obtížně prokáže, že lidé dělají víc, než je ve smlouvě.

Podobně se podvádí u agenturního zaměstnávání: smlouva na malé peníze, odměny bokem, maximální pružnost – agentura podle potřeby dodá nebo stáhne lidi. Agentury, které nekalé zaměstnávání umožňují, mají proto podle plánů ministerstva z trhu zmizet. Resort pro ně zavede kauce, které při porušení zákona propadnou. Účelová likvidace problematických agentur a následné zakládání nových se tím má omezit.

Dotace na všechno

Značný prostor věnuje 37bodový plán dotování práce. Přichází například s náhradou za zaniklý institut placené veřejné služby. Díky ní si mohli nezaměstnaní přivydělávat prací pro obec či neziskovou organizaci a přitom zůstat dál evidováni na úřadě práce. Nově půjde o krátkodobé veřejně prospěšné práce. Návrat původní placené veřejné služby je sice v legislativním procesu, její navrhovaná podoba však není pro nezaměstnané motivující. Na stole je rovněž nová sleva na dani. Pokud by firma investovala do zaměstnanosti, čtvrtinu by si mohla odečíst z peněz odváděných státu. Firmám by se zároveň mohlo ulevit na sociálním pojištění v případě přijetí nezaměstnaných absolventů, rodičů po návratu z rodičovské dovolené či uchazečů starších 50 let. Toto opatření si vládní strany ostatně daly do koaliční smlouvy.

Ministerstvo financí má k daňovým úlevám rezervovaný postoj.

„Je všeobecně známo, že podnikatelskému prostředí nejlépe svědčí systém co nejjednodušší, stabilní a neutrální,“ uvedl jeho mluvčí Radek Ležatka.

„Mělo by se posoudit, zda slevy nebudou mít negativní dopad na státní rozpočet,“ upozorňuje Pavel Janíčko, expert na zaměstnanost Českomoravské konfederace odborových svazů.

Dotací však bude víc, například pro udržení sezonních zaměstnanců v práci. Uchazeči o zaměstnání se zase budou navíc učit jazyky, aby se zvýšily jejich šance na trhu. Dotovat by se nově měli i lidé, kteří ještě práci mají, ale hrozí, že ji ztratí (živnostníci, zaměstnanci v předdůchodovém věku). Nově chce úřad využít spolupráci s agenturami práce, jimž umožní sdílet databázi uchazečů o práci a vybírat si z nich. Pobočky Hospodářské komory by zase mohly radit začínajícím podnikatelům. Úřady práce by navíc mohly získat přístup do databází správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů, což by usnadnilo kontrolu klientů i firem.

Plán ministerstva proti nezaměstnanosti nyní prochází připomínkovým řízením a bude se upravovat. Aby se klienti úřadů práce a firmy, jimž je podpora určena, v nabídce vůbec vyznali, bude se agendě věnovat více úředníků. Úřad aktuálně nabírá stovky lidí, na konci roku má počet úředníků dosáhnout deseti tisíc. To je o 1 800 více než v roce 2011, před takzvanou reformou Jaromíra Drábka. Ta degradovala fungování úřadů práce na vyplácení sociálních dávek a podpor.

FAKTA: Jak vláda podpoří zaměstnanost?

  • Dotovaný přivýdělek pro nezaměstnané: zavedou se krátkodobé veřejné práce, uchazeč přitom bude moci zůstat v evidenci Úřadu práce
  • Příspěvek na dopravu do práce: pouze v regionech s nejvyšší nezaměstnaností
  • Daňové úlevy pro firmy: sleva na dani za investice do zvýšení zaměstnanosti; sleva na sociálním pojištění při nabrání nezaměstnaných absolventů, lidí po padesátce a lidí po rodičovské
  • Zapojení agentur práce a Hospodářské komory ČR: agentury získají přístup do databáze uchazečů o práci; pobočky komory budou s pomocí peněz z EU radit začínajícím OSVČ
  • Vrátí se povinné hlášení volných pracovních míst
  • Státní podniky půjdou příkladem: s dotací od úřadu práce zaměstnají obtížně zaměstnatelné uchazeče
  • Přivýdělek v některých oborech nebude možný: uchazeči o zaměstnání si budou moci nadále přivydělat až 4 250 Kč, ale nikoli ve všech oborech
  • Přijímání nezaměstnaných do služeb v domácnosti: podpoří to dotace úřadu práce

Pramen: MPSV
Zdroj: MF Dnes

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 03:06.