Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Jana Hanzlíková jednala ve Zlíně o transformaci krajského systému péče o ohrožené děti a mládež

Projekt má usnadnit transformaci systému péče o ohrožené děti a mládež a je financován ze zdrojů EHP a Norských fondů.

Jana Hanzlíková se na místním krajském úřadě zúčastnila jednání Poradního sboru, kde se zástupci kraje vedených členkou Rady Zlínského kraje Taťánou Valentovou Nersesjan prodiskutovala možnost a podmínky zapojení kraje do výše zmíněného projektu. Jeho cílem je příprava transformačních plánů krajské sítě pobytových zařízení pro děti a naplánování využití jejich kapacit směrem k terénním a ambulantním službám pro děti a rodiny. Zapojení se do otevřené výzvy je jedinečnou příležitostí, jak může aktivní kraj v předstihu připravit svoji stávající síť zařízení na přechod do oblasti podpory rodin, náhradní rodinné péče a specializované sítě malých pobytových zařízení pro děti se specifickými potřebami. Dalším tématem setkání byla analýza situace v krajských pobytových zařízeních pro děti a mládež a také samotný proces deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež, ve kterém Zlínský kraj vyvíjí řadu aktivit. Mezi významné činnosti patří také podpora a rozvoj kvality pěstounské péče. Zajímavým bodem jednání byl i vztah a spolupráce v oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví.

„Před přípravou nového zákona, který bude také upravovat náhradní rodinnou péči, chci slyšet názor a dosavadní zkušenosti od lidí z krajů. Je to pro nás důležitá a cenná zpětná vazba,“ řekla náměstkyně Jana Hanzlíková.

V rámci návštěvy Zlína se Jana Hanzlíková setkala také s předsedkyní občanského sdružení ZA SKLEM Martou Pečeňovou. Organizace se snaží pomáhat osobám s Poruchou Autistického spektra (PAS), tak aby se mohly vzdělávat a pracovat v běžném přirozeném prostředí. Občanské sdružení je tvořeno z převážné většiny samotnými rodiči autistických dětí. Poslední zastávkou návštěvy byla S.O.S. Dětská vesnička Chvalčov pod malebnými Hostýnskými vrchy a setkání s ředitelem Cyrilem Maliňákem. Vesnička v současné době poskytuje servis pro 6 pěstounských rodin, které se starají celkem o 28 dětí. Vesnička se specializuje na pěstounskou péči pro vícečlenné sourozenecké skupiny, které díky této organizaci mohou vyrůstat spolu v rodinném prostředí.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 11:24.