Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Michaela Marksová zahájila veletrh poskytovatelů sociálních služeb

Veletrh uspořádal Městský úřad Prahy 1 a iniciátorkou této akce je radní pro oblast sociální péče Šárka Chládková Táborská. Veřejnosti se zde přestavilo téměř třicet poskytovatelů, jejichž činnost spadá do oblasti poskytování sociální péče o tělesně postižené, seniory, ohrožené děti, lidi s mentálním postižením nebo rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením. Zastoupena byla i občanská sdružení, která se zabývají vzděláváním nebo volnočasovými aktivitami.

Akce nabízí nejen možnost získat cenné rady a informace u stánků jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, setkat se osobně s konkrétními osobami, které pomáhají lidem, ale je to skvělá příležitost k setkávání různých generací. Veletrh má i bohatý kulturní program, vystoupila zde řada umělců včetně známého orchestru The Tap Tap.

Fotogalerie:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 29.8.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:44.