Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Srpen:

Chcete práci? Hledejte si rekvalifikaci (MF DNES)

„Celkem 60 procentům uchazečů, kteří úspěšně zakončí rekvalifikační kurz, se podaří získat během jednoho roku zaměstnání,“ tvrdí generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková, podle níž je třeba rekvalifikaci každému „ušít na míru“.

Jak získat zdarma rekvalifikaci?

Člověk, který má zájem o kurz hrazený úřadem práce, musí splnit několik podmínek: být v evidenci nezaměstnaných, být zdravotně způsobilý a mít potřebné vzdělání. Nemůžete jít hned na marketingového specialistu, když nemáte střední školu...

Největší zájem je o rekvalifikace zaměřené na počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečská specializace či řidičské průkazy včetně těch profesních. Nejvíce zájemců je mezi lidmi ve věku 20 až 24 let a 35 až 39 let. Častěji se hlásí ženy než muži.

O tom, zda žadatele úřad do kurzu zařadí, rozhodují úřednice na základě pohovoru. Pokud vám žádost schválí, domluví se školicím zařízením a sepíše se dohoda. Pak stát uhradí náklady na kurz a může poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Navíc – podpora v nezaměstnanosti je v době rekvalifikace vyšší.

Kurz, který vás bude bavit

Říká se tomu „zvolená rekvalifikace“ a umožňuje, aby si uchazeč o zaměstnání našel vhodný kurz sám. Oznámí svůj plán úřadu a vyplní formuláře. Požadavek posoudí odborná komise, a pokud jej schválí, vystaví potvrzení o úhradě kurzovného. Cena zvolené rekvalifikace nesmí přesáhnout v období tří let částku 50 tisíc korun, přičemž můžete projít i několika kurzy najednou.

Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci úřadu práce.

„Využití zvolené rekvalifikace vyžaduje aktivitu ze strany uchazeče, který se nejen rozhoduje o svém dalším profesním směřování, ale zároveň vybírá kurz tak, aby mu co nejvíce pomohl. Uchazeč je tak daleko více motivován,“ doplňuje Bílková.

Pokud ale zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí kurz nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, uhradí náklady na rekvalifikaci ze svého.

Zdroj: Mladá fronta DNES

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.8.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:23.