Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Srpen:

Na pracovištích v ČR vloni vzrostl počet úmrtí (businessinfo.cz)

Portál Bezpecnostprace.info dnes referoval o statistikách pracovních úrazů v ČR za loňský rok. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu počtu pracovních úrazů o 1 181, v roce 2013 bylo v České republice řádně nahlášeno 42 927 pracovních úrazů s pracovní neschopností.

To je podle portálu lichotivé, ale až do chvíle, kdy se na čísla podíváme podrobněji. Z celkového počtu bylo totiž 385 závažných pracovních úrazů, tj. úrazů vyžadujících hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů a celkem 113 smrtelných pracovních úrazů. Zvýšil se dokonce počet smrtelně zraněných žen - těch bylo v roce 2013 celkem 7, zatímco v roce 2012 to byly 2 ženy.

Čtyři nejrizikovější odvětví

Zpráva Státního úřadu inspekce práce ukazuje, že nejvíce pracovních úrazů se stalo ve zpracovatelském průmyslu, celkem 43,1 %. Právě v tomto odvětí bylo i nejvíce smrtelných úrazů. Mezi velmi riziková odvětví patří dále stavebnictví, doprava a skladování. Zajímavostí je, že nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů se v roce 2013 stala pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky. Na nelichotivém druhém místě, co se do počtu smrtelných úrazů týče, se umístily budovy, konstrukce a povrchy. Na těchto místech se stalo 25 smrtelných pracovních úrazů.

Co bylo příčinou pracovních úrazů?

V největším počtu případů se pracovní úraz stal v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika. Hovoří se také o tom, že zhruba 40 % smrtelných pracovních úrazů je zapříčiněno nesprávnou organizací a bezpečností práce, neinformovaností mezi zaměstnavateli, používáním nebezpečných postupů, jednáním bez oprávnění či navzdory výslovnému zákazu, nebo zdržováním se v nebezpečném prostředí. To jsou důvody k tomu, aby zaměstnavatelé více kladli důraz na školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.

Bude rok 2014 lepší? Určitě bude více kontrol

Vzhledem k této kritické situaci se začalo jednat. Inspektoři orgánů inspekce práce provádějí mimořádné kontroly na řadě pracovišť. Zaměřují se hlavně na dodržování bezpečnosti práce, na odhalování nelegální práce a na kontrolu plnění povinnosti dle zákona o zaměstnanosti.

V červenci tohoto roku se inspektoři zaměřili na zaměstnavatele provozující sběrny druhotných surovin a pozor – ve více než 60 % kontrol odhalili nedostatky v zajištění bezpečnosti práce. Za nedostatečné zajištění bezpečnosti práce byly za první pololetí tohoto roku uděleny zaměstnavatelům pokuty v celkové výši 18 779 500 Kč. Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za 1. pololetí letošního roku (2014) obsahuje 19 781 pracovních úrazů, doufejme, že toto číslo bude nadále jen mírně stoupat...

Z údajů o příčinách smrtelných úrazů lze odhadovat, že by k dalšímu výraznějšímu poklesu fatálních neštěstí přispěla velkou mírou prevence na úrovni zajištění toho, aby si pracovníci plně uvědomovali rizika spojená s výkonem jejich práce.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 25.8.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:13.