Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Srpen:

MPSV ve veřejných zakázkách zohledňuje sociální kritéria

V budově ministerstva Na Poříčním právu v těchto dnech pomáhají s údržbářskými pracemi lidé ze Sociálního podniku Černý most, s. r. o. Společnost získala zakázku na čištění a natírání okenních mříží a venkovních parapetů v hodnotě cca 60 tisíc korun.

“Nedávno jsme se zavázali, že budeme ve svých veřejných zakázkách analyzovat příležitosti pro podporu nezaměstnaných a zohlednění sociálních kritérií. Spolupráce se Sociálním podnikem Černý most, který pomáhá těm, co na pracovním trhu obtížně nacházejí uplatnění, je první vlaštovkou, chceme v tomto trendu pokračovat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento přístup k veřejným zakázkám, který je funkční v řadě evropských zemí a který je podporován novou směrnicí EU o veřejných zakázkách, se v České republice teprve pomalu rozvíjí.

Sociální podnik Černý most, jehož společníkem je Městská část Praha 14, podle svých webových stránek usiluje o to, dát sociálně vyloučeným příležitost prosadit se ve svém okolí. Jejich hlavním cílem je zajistit lidem práci. SP Černý most s. r. o. spravuje ubytovnu městské části Broumarská, zaměstnává občany Městské části Praha 14 a v lokalitě ubytovny Broumarská rovněž zajišťuje provoz komunitního centra pro děti a rodiny.

“Naším cílem je nabídnout práci všem, kteří jsou z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti de facto nezaměstnatelní. Je důležité si uvědomit, že sociální podnik nepomáhá jen Romům, ze současných dvaceti zaměstnanců se třetina řadí do většinové společnosti, v práci se navíc o sobě vzájemně mnoho dozvědí, naučí se respektovat rozdíly a to je další pozitivum projektu,“ vysvětlil Jozef Baláž, ředitel SP Černý most.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 14.8.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.3. 2018 000 02:37.