Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Srpen:

Děti z azylového domu v Sokolově přivítaly ministryni Michaelu Marksovou

Dětský uvítací výbor totiž dokázal v jediném okamžiku vykouzlit úsměv na tvářích všech dospěláků a navodit tím pohodovou atmosféru, která panovala po celou dobu návštěvy.

Ministryně Michaela Marksová do Sokolova zavítala na pozvání starosty Sokolova Zdeňka Berky. Předmětem návštěvy byla prezentace města v sociální oblasti a s tím spojená prohlídka chráněných dílen Zdraposo a již zmíněného azylového domu, který provozuje obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi.

„Kam odcházejí klienti, když po roce opouštějí vaše zařízení? A máte nějakou zpětnou vazbu, jak se jim daří uchytit?“ zajímala se ministryně během prohlídky azylového domu.

Na to jí odpověděla vedoucí zařízení Jaromíra Fajtová: „Bohužel musím říci, že příliš šancí na normální bydlení klienti nemají. Obvykle mají velké potíže i se sháněním zaměstnání. Problémem je také zadlužování. Když nemají příjem, začnou si půjčovat a to je většinou dostane do dluhových pastí, ze kterých se jen obtížně dostávají,“ popsala Fajtová nelehký úděl lidí, co se snaží postavit na vlastní nohy.

V rámci diskuse s ministryní a jejím doprovodem padly na přetřes i otázky soužití s obyvateli sousedních domů a případných problémů, které by mohly vznikat tím, že se naproti azylovému domu nachází ubytovna s podobnou klientelou. Starosta Zdeněk Berka potvrdil, že se město stížnostmi občanů na nepořádek a rušení klidu, které nastaly po znovuotevření ubytovny, již zabývá.

Dalším z témat, která byla diskutována, byla absence personálních normativů pro jednotlivé sociální služby. Jednoduše řečeno, již řadu let chybí vůle k tomu, stanovit minimální počty zaměstnanců v sociálních službách, které je třeba k provozování služby pro daný počet klientů. Tato skutečnost může při připravovaném novém způsobu financování sociálních služeb způsobit, že obdobné služby budou dostávat velice odlišné finance.

Příčinou je to, že budou mít různý počet zaměstnanců, a jelikož část služeb bude financována podle počtu úvazků, i dotace mohou být výrazně odlišné. Na závěr snad jen, že všichni přítomní zaměstnanci Pomoci v nouzi, o.p.s., se shodli, že je velice mile překvapil lidský a současně fundovaný pohled ministryně Marksové a jejích kolegů na problematiku sociálních služeb.

Zdroj: Sokolovský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 11.8.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:30.