Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV pomůže lidem znevýhodněným na trhu práce hledat zaměstnání i ve státních podnicích

Jednali o možnostech vytvoření nových pracovních míst pro lidi evidované dlouhodobě na úřadech práce, absolventy škol nebo lidi ze znevýhodněných sociálních poměrů.

„Chceme otevřít prostor pro větší a cílenější spolupráci. V evidenci úřadů práce nejsou jen lidé, kteří podle často rozšířených představ nechtějí pracovat. Naopak, je zde řada lidí, kteří mají velký potenciál. Potřebují jen pomoci udělat první krok,“ říká ministryně Michaela Marksová.

“Posilujeme prostředky vložené do Aktivní politiky zaměstnanosti. Máme výborné výsledky například u programu Odborné praxe pro mladé do 30 let nebo Vzdělávejte se pro růst, kde sledujeme vysokou úspěšnost uplatnění účastníků těchto kurzů,“ doplňuje náměstek ministryně Jan Marek.

Firmám by zaměstnávání takto podpořených uchazečů přineslo také nezanedbatelný finanční efekt. Mohou těmito zaměstnanci zaplnit místa, která jsou dosud zajišťována externě, například agenturami. Ve spolupráci s Celostátní asociací Romů se připravuje také projekt certifikátu „Romská práce“, který by měl usnadnit firmám a podnikům orientaci v oblasti najímání firem s romskými zaměstnanci. Projekt bude probíhat pod patronací MPSV. Důležitým krokem bude i zřízení pozice jednoho koordinátora na každé krajské pobočce Úřadu práce ČR, který bude mít na starosti komunikaci se zaměstnavateli a hledání potenciálních vhodných pracovníků v evidenci úřadů práce. Zaměstnavatelé tak budou mít možnost vznést konkrétní požadavky a naše úřady na ně budou moci rychleji a adresněji reagovat.

Jednání se zúčastnili například zástupci společností Česká pošta, Lesy České republiky, Povodí Labe, ČEZ, Povodí Vltavy, Vojenské lesy a statky ČR, Zemský hřebčinec Písek, Horské lázně Karlova Studánka, DIAMO a další. Po resortu práce žádají hlavně pomoc v legislativní oblasti a lepší koordinaci přímo v terénu. Od potenciálních zaměstnanců pak očekávají hlavně důvěryhodnost a slušnost.

MPSV usiluje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti o zabezpečení práva občanů na zaměstnání a o efektivní využívání zdrojů pracovních sil. Její součástí je i podpora zřizování pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. A to jak formou například investičních pobídek, příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program nebo příspěvku na zapracování, tak i formou rekvalifikací, poradenstvím, vytvářením míst v rámci veřejně prospěšných prací nebo společensky účelných míst.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.8.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.12. 2018 000 16:01.