Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Michaela Marksová se s vedením Hospodářské komory shodla na potřebě omezovat nelegální zaměstnávání

Probírala se ale i možnost vzájemné spolupráce při posilování sociálního dialogu mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a odborovými organizacemi.

„Největší prostor pro spolupráci s Hospodářskou komorou v současnosti vidím v důležité pomoci s identifikací problémů na trhu práce a prosazování prvků Aktivní politiky zaměstnanosti i na nejnižší regionální úrovni,“ říká ministryně Michaela Marksová.

Hospodářská komora (sdružuje 14 tisíc firem, které se podílí na celkovém HDP ČR asi 60%) má podle ministryně možnost velmi dobré zpětné vazby na praktické potřeby a problémy zaměstnavatelů a živnostníků. Společnými body do budoucna mohou být i oblasti zkvalitňování vzdělávání, oborových kvalifikací nebo spolupráce při vytváření dlouhodobých a systémových řešení v sektoru zaměstnanosti. Ministryně Marksová přišla s návrhem pořádání praktických odborných seminářů, kde by se řešila konkrétní a aktuální témata.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.7.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:05.