Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červenec:

Mapa sociálně vyloučených lokalit pomůže zlepšit zaměstnanost (novinky.cz)

Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) od začátku roku provádí společnost GAC.

„Na prevenci a řešení problémů v důsledku sociálního vyloučení se vynakládají značné prostředky. Abychom je mohli rozdělovat adresně a efektivně, musíme znát aktuální situaci a vědět, co kde nejvíce pomáhá,“ vysvětlovala během své návštěvy v Jáchymově důvody zpracování analýzy ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která navštívila desítky postižených oblastí v různých regionech republiky.

Nejde jen o menšiny

Problematika chudoby a sociálního vyloučení se týká nejen menšin, ale také jisté části majoritní populace. MPSV proto pracuje na novém zákonu o sociálním bydlení, rovněž byl novelizován zákon o hmotné nouzi, který s problematikou sociálně vyloučených lokalit úzce souvisí.

Reprezentativní výběr obcí

Dokumentů a analýz k uvedené problematice existuje podle ní dostatek. Po jejich vyhodnocení proto začne terénní šetření, které bude probíhat od července do září letošního roku. Plán počítá s intenzivním šetřením v reprezentativním výběru 205 obcí tak, aby výzkum postihl celou škálu obcí co do jejich velikosti, geografického rozmístění v jednotlivých krajích či počtu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Výzkumníci budou hovořit s představiteli místní samosprávy, s úředníky na sociálních odborech či úřadech práce, s poskytovateli sociální pomoci, ale také se zástupci škol a společenských organizací, s policisty a samozřejmě i se samotnými obyvateli sociálně vyloučených lokalit.

Efektivnější podpora potřebných

Informace z terénu budou spolu s již získanými poznatky vyhodnoceny ke konci února příštího roku, kdy se očekává závěrečná analýza. Získané poznatky poslouží především k tomu, aby MPSV lépe směřovalo unijní pomoc zaměřenou na podporu sociálního začleňování pro období 2014–2020 v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.7.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 03:55.