Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červenec:

Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR (denik.obce.cz)

Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí od začátku roku provádí společnost GAC. Výsledky pomohou nasměrovat unijní pomoc z Evropského sociálního fondu tam, kde je nejvíce zapotřebí.

„Na prevenci a řešení problémů v důsledku sociálního vyloučení se vynakládají značné prostředky. Abychom je mohli rozdělovat adresně a efektivně, musíme znát aktuální situaci a vědět, co kde nejvíce pomáhá,“ vysvětluje během čtvrteční návštěvy sociálně vyloučené lokality v Jáchymově důvody zpracování analýzy ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Sociálně vyloučené lokality nelze vnímat pouze jako romská ghetta, jak již ukázala analýza z roku 2006. Ukazuje se, že problematika chudoby a sociálního vyloučení se týká nejen menšin, ale také jisté části majoritní populace. MPSV proto pracuje například na novém zákonu o sociálním bydlení, nebo byl novelizován zákon o hmotné nouzi, který s problematikou sociálně vyloučených lokalit úzce souvisí.

Při pracovních cestách již osobně zavítala do desítek takto postižených oblastí v různých regionech České republiky. Dokumentů a analýz k uvedené problematice existuje i díky projektům financovaným z Evropského sociálního fondu dostatek. Úkolem současné analýzy je mj. tyto dokumenty vyhodnotit. K dnešnímu dni se jich podařilo shromáždit 259, pokrývají období let 2006 až 2013. Veřejnosti budou v blízké době k dispozici na stránkách www.esfcr.cz.

Po prozkoumání sebraných dokumentů bylo naplánováno terénní šetření. Probíhat bude od července do září letošního roku. Plán počítá s intenzivním šetřením v reprezentačním výběru 205 obcí tak, aby výzkum postihl celou škálu obcí, co do jejich velikosti, geografického rozmístění v jednotlivých krajích či počtu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Úkolem výzkumníků bude co nejpřesněji popsat a analyzovat vybrané charakteristiky života v sociálně vyloučených lokalitách. Za tímto účelem budou hovořit s představiteli místní samosprávy, úředníky na sociálních odborech, či úřadech práce, poskytovateli sociální pomoci, manažery sociálně zaměřených programů, ale také se zástupci škol a společenských organizací, policisty, případně městskými strážníky a samozřejmě i se samotnými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Celé šetření i následná práce se získanými daty bude probíhat za důsledné ochrany osobních údajů. Veškeré výpovědi budou zaznamenány anonymně.

Informace z terénu budou spolu s již získanými poznatky vyhodnoceny ke konci února příštího roku, kdy se očekává závěrečná analýza problematiky sociálně vyloučených lokalit. Nový systém zpracování získaných dat umožní zobrazení lokalit v elektronické mapě, kterou bude možné do budoucna průběžně aktualizovat. Především však získané poznatky poslouží k tomu, aby MPSV ještě lépe směřovalo unijní pomoc, zaměřenou na podporu sociálního začleňování pro programové období 2014–2020 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V neposlední řadě analýza poskytne praktické informace a podklady pro vytváření nových intervencí v dané oblasti.

autor: Petr Habáň
Zdroj: denik.obce.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.7.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 04:25.