Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Ministerstvo:

Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministryně

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí


  • 19. odbor kabinet ministryně
   (tel. ústředna: 221 921 111)

   Mgr. Petr Bubela
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 191. oddělení sekretariát ministryně
   • 196. oddělení poradců
   • 198. oddělení koncepčně analytické
  • Samostatná oddělení
   • 194. oddělení parlamentní a vládní agendy
   • 195. oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
  • 12. odbor interního auditu a kontroly
   (tel. sekretariát: 221 922 426)
   Ing. Dana Zemánková
   Ing. Dana Zemánková
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 121. oddělení auditů prostředků EU
   • 122. oddělení auditů a kontrol výkonu státní správy
   • 123. oddělení auditů a kontrol
  • 16. odbor tiskový
   (tel. sekretariát: 221 922 495)

   Bc. Matouš Hruška
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 161. oddělení tiskové
   • 162. oddělení PR a elektronické komunikace
 • 2. Sekce sociální politiky

  Mgr. Jana Hanzlíková
  náměstkyně pro řízení sekce
  profesní životopis
  • 200. sekretariát
   (tel. sekretariát: )
  • 22. odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
   (tel. sekretariát: 221 922 396)
   Mgr. David Pospíšil
   Mgr. David Pospíšil
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 221. oddělení koncepce financování sociálních služeb
   • 222. oddělení koncepce sociálních služeb
   • 224. oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
   • 225. oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování
  • 24. odbor inspekce sociálních služeb
   (tel. sekretariát: )
   Mgr. Jana Marie Landová
   Mgr. Jana Marie Landová
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 241. oddělení metodiky inspekce sociálních služeb a inspekce hl. m. Praha a Střední Čechy
   • 242. oddělení inspekce sociálních služeb Jihozápadní Čechy
   • 243. oddělení inspekce sociálních služeb Severovýchodní Čechy
   • 244. oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko
  • 25. odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
   (tel. sekretariát: )
   Mgr. Jiřina Kunášková
   Mgr. Jiřina Kunášková
   zast. ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 211. oddělení politiky stárnutí
   • 212. oddělení koncepce rodinné politiky
   • 213. oddělení metodické podpory
   • 214. oddělení služeb péče o děti
   • 231. oddělení koncepce a metodiky ochrany práv dětí
   • 232. oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
   • 233. oddělení koncepce náhradní rodinné péče
 • 3. Sekce státního tajemníka

  Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
  státní tajemnice
  profesní životopis
  • 300. sekretariát
   (tel. sekretariát: 221 922 815 )
  • 11. odbor personální
   (tel. sekretariát: 221 922 657 )
   Ing. Radka Klimešová
   Ing. Radka Klimešová
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 111. oddělení personální
   • 113. oddělení personálního rozvoje a metodik
  • 33. odbor koordinace a právní podpory státní služby
   (tel. sekretariát: 221 922 591 )
   JUDr. Jiří Veselý, Ph.D.
   JUDr. Jiří Veselý, Ph.D.
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 331. oddělení koordinace státní služby
   • 332. oddělení právní podpory státní služby
  • 32. odbor vnitřní správy
   (tel. sekretariát: 221 922 658)
   Mgr. Ladislav Šimánek
   Mgr. Ladislav Šimánek
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 321. oddělení pro řízení oběhu dokumentů
   • 322. oddělení správy majetku a autoprovozu
  • 34. odbor právní a veřejných zakázek
   (tel. sekretariát: 221 922 547)
   Mgr. David Novák
   Mgr. David Novák
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 341. oddělení veřejných zakázek
   • 342. oddělení centrálních nákupů
   • 343. oddělení právní
 • 4. Sekce zaměstnanosti
  JUDr. Jiří Vaňásek
  JUDr. Jiří Vaňásek
  náměstek pro řízení sekce
  profesní životopis
  • 400. sekretariát
   (tel. sekretariát: 221 923 771)
  • 41. odbor koncepcí a strategií trhu práce
   (tel. sekretariát: 221 923 315)
   JUDr. Veronika Trejbal Sokolská
   JUDr. Veronika Trejbal Sokolská
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 414. oddělení koncepcí a strategií trhu práce
   • 415. oddělení podpory výzkumu a vývoje
  • 42. odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
   (tel. sekretariát: 221 923 770)
   JUDr. Jaroslav Stádník
   JUDr. Jaroslav Stádník
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 421. oddělení odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti
   • 422. oddělení platební neschopnosti zaměstnavatele a agenturního zaměstnávání
   • 423. oddělení inspekce a bezpečnosti práce
   • 424. oddělení právní podpory zaměstnanosti
  • 43. odbor zaměstnanosti a povolání
   (tel. sekretariát: )
   PhDr. Kateřina Štěpánková
   PhDr. Kateřina Štěpánková
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 431. oddělení zahraniční zaměstnanosti
   • 432. oddělení národní soustavy povolání
 • 5. Sekce legislativy
  JUDr. Petr Hůrka, PhD
  JUDr. Petr Hůrka, PhD
  náměstek pro řízení sekce
  profesní životopis
  • 501. oddělení kancelář náměstka

  • 51. odbor legislativní
   (tel. sekretariát: 221 922 605, 221 922 606)
   JUDr. Naděžda Břeská
   JUDr. Naděžda Břeská
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 511. oddělení sociální legislativy
   • 512. oddělení obecné legislativy
   • 513. oddělení rozkladové komise
  • 52. odbor pracovněprávní legislativy
   (tel. sekretariát: 221 922 671; 221 922 231)
   Mgr. Dana Roučková
   Mgr. Dana Roučková
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 521. oddělení pracovněprávní
   • 522. oddělení mzdověprávní
   • 523. oddělení kolektivního vyjednávání
 • 6. Sekce ekonomická a ICT

  Jan Baláč M.Phil.
  náměstek pro řízení sekce
  profesní životopis
  • 600. sekretariát
   (tel. sekretariát: )
  • 601. Samostatné oddělení bezpečnosti informací
  • 17. odbor ICT
   (tel. sekretariát: )

   PhDr. Lenka Bočková
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 132. oddělení provozu ICT
   • 134. oddělení kompetenčního centra
   • 135. oddělení systémové podpory
   • 141. oddělení pro architekturu ICT
   • 142. oddělení financování ICT
   • 144. oddělení řízení projektů ICT
   • 145. oddělení EESSI a datové základny
  • 35. odbor řízení projektů
   (tel. sekretariát: 221 922 400)
   Ing. Lada Hlaváčková
   Ing. Lada Hlaváčková
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 351. oddělení hlavní projektová kancelář
   • 352. oddělení projektů služeb zaměstnanosti
   • 353. oddělení projektů sociální politiky
  • 61. odbor programového financování a statistiky
   (tel. sekretariát: 221 922 628)
   Ing. Marcel Kříž
   Ing. Marcel Kříž
   zast. ředitel odboru
   profesní životopis
   • 311. oddělení programového financování OSS
   • 312. oddělení programového financování dotaci
   • 313. oddělení statistiky a centrálního reportingu
  • 62. odbor rozpočtu a účetnictví
   (tel. sekretariát: 221 922 865, 221 922 626)
   Ing. Karel Tauchman
   Ing. Karel Tauchman
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 621. oddělení rozpočtu
   • 622. oddělení metodiky účetnictví a finančního výkaznictví
   • 623. oddělení provozní účtárny
   • 624. oddělení koncepcí a analýz příjmů
 • 7. Sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek
  Mgr. Kateřina Jirková
  Mgr. Kateřina Jirková
  náměstkyně pro řízení sekce
  profesní životopis
  • 700. sekretariát
   (tel. sekretariát: 221 922 519)
  • 701. oddělení koordinace sociálního zabezpečení
   (tel. sekretariát: )
  • 71. odbor sociálního pojištění
   (tel. sekretariát: 221 922 520)
   Ing. Tomáš Machanec, MBA
   Ing. Tomáš Machanec, MBA
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 711. oddělení důchodového pojištění
   • 712. oddělení nemocenského a úrazového pojištění
   • 713. oddělení pojistně matematické
  • 73. odbor výkonu posudkové služby
   (tel. sekretariát: 221 922 677; 221 922 325; 221 924 805)


   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 731. oddělení organizace a řízení posudkové služby
   • 732. oddělení výkonu posudkové služby Praha
   • 733. oddělení výkonu posudkové služby Ústí nad Labem
   • 734. oddělení výkonu posudkové služby Plzeň
   • 735. oddělení výkonu posudkové služby České Budějovice
   • 736. oddělení výkonu posudkové služby Hradec Králové
   • 737. oddělení výkonu posudkové služby Ostrava
   • 738. oddělení výkonu posudkové služby Brno
   • 739. oddělení posudkových systémů
   • 740. oddělení metodiky posudkové služby
  • 75. odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek
   (tel. sekretariát: 221 922 588)
   JUDr. Michaela Kepková
   JUDr. Michaela Kepková
   zast. ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 751. oddělení koncepce nepojistných sociálních a rodinných dávek
   • 752. oddělení metodiky nepojistných sociálních a rodinných dávek
  • 91. odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek
   (tel. sekretariát: )
   Mgr. Michal Novák
   Mgr. Michal Novák
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 911. oddělení odvolání a správní agendy Praha
   • 912. oddělení odvolání a správní agendy Středočeský kraj
   • 913. oddělení odvolání a správní agendy Jihočeský kraj
   • 914. oddělení odvolání a správní agendy Plzeňský kraj
   • 915. oddělení odvolání a správní agendy Karlovarský kraj
   • 916. oddělení odvolání a správní agendy Ústecký kraj
   • 917. oddělení odvolání a správní agendy Liberecký kraj
   • 918. oddělení odvolání a správní agendy Královéhradecký kraj
   • 919. oddělení odvolání a správní agendy Pardubický kraj
   • 920. oddělení odvolání a správní agendy kraj Vysočina
   • 921. oddělení odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj
   • 922. oddělení odvolání a správní agendy Olomoucký kraj
   • 923. oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezský kraj
   • 924. oddělení odvolání a správní agendy Zlínský kraj
 • 8. Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce
  Mgr. Martina Štěpánková, MPA
  Mgr. Martina Štěpánková, MPA
  náměstkyně pro řízení sekce
  profesní životopis
  • 800. sekretariát
   (tel. sekretariát: 950 195 740, 950 193 437)
  • 802. oddělení evaluací
  • 804. oddělení ostatních evropských fondů
  • 81. odbor řízení programů ESF
   (tel. sekretariát: 950 195 601)
   Mgr. Jiří Kinský
   Mgr. Jiří Kinský
   ředitel odboru
   profesní životopis
   • 811. oddělení metodiky a koordinace
   • 812. oddělení monitorování a reportingu
   • 813. oddělení finančního řízení
   • 815. oddělení podpory implementace
  • 82. odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita
   (tel. sekretariát: 221 923 350)
   Ing. Kateřina Budínová
   Ing. Kateřina Budínová
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 821. oddělení projektů systému a regionální podpory zaměstnanosti
   • 822. oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti
   • 823. oddělení projektů podpory zaměstnanosti
   • 824. oddělení projektů adaptability pracovní síly l
   • 825. oddělení projektů adaptability pracovní síly ll
  • 83. odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
   (tel. sekretariát: 950 195 603 )
   Mgr. Jana Jirků
   Mgr. Jana Jirků
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 831. oddělení projektů veřejné správy I
   • 832. oddělení projektů veřejné správy II
   • 833. oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
   • 834. oddělení projektů rovnosti žen a mužů l
   • 835. oddělení projektů rovnosti žen a mužů ll
  • 85. odbor kontrol evropských programů
   (tel. sekretariát: 221 925 754)
   JUDr. Monika Barnetová
   JUDr. Monika Barnetová
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 851. oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení
   • 852. oddělení nesrovnalostí a koordinace
   • 853. oddělení kontrol projektů a rizik
  • 87. odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
   (tel. sekretariát: )
   Ing. Helena Petroková
   Ing. Helena Petroková
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 871. oddělení systémových projektů
   • 872. oddělení projektů sociálního začleňování
   • 873. oddělení projektů sociálního podnikání
   • 874. oddělení projektů systému služeb
   • 875. oddělení projektů CLLD
  • 15. odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce
   (tel. sekretariát: 221 922 300)
   Mgr. Zuzana Zajarošová
   Mgr. Zuzana Zajarošová
   ředitelka odboru
   profesní životopis
   • 151. oddělení Evropské unie
   • 152. oddělení mezinárodní spolupráce
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.8.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 08:30.