Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04 » Malé grantové schéma:

Kontakty

Kontaktní osoby:

Mgr. Marta Mlejnková
manažerka MGS – věcná část
oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 950 192 122
e-mail: marta.mlejnkova@mpsv.cz

Ing. Kateřina Motyčková
manažerka MGS - finanční část
oddělení ostatních evropských fondů
Odbor ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Kancelář: Kartouzská 200/4
tel: +420 221 922 156
e-mail: katerina.motyckova@mpsv.cz

Mgr. Andrea Šafařík Fridmanská
koordinátorka publicity MGS
oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 608 510 782
e-mail: andrea.safarik@mpsv.cz

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 17.2.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2019 000 14:23.