Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červen:

Michaela Marksová: Rozhovor - Události, komentáře: Nedůstojné ústavy pro seniory (zdn.cz)

Veřejná ochránkyně práv varuje před nelegálními ústavy pro seniory. Její úřad zkontroloval sedm těchto zařízení a zjistil, že péče v nich je neodborná, celkově špatná a životní podmínky nedůstojné. Nikdo ani neví, kolik takových zařízení v zemi je.

redaktorka:
Přivazování k posteli, napevno přidělané bočnice s ostrými hranami, nevyhovující sociální zařízení a všudypřítomný zápach, podmínky v Centru komplexních služeb v Kunštátě na Blanensku, které popisuje zpráva ombudsmanky. O důstojnosti, kterou slibují webové stránky, podle Anny Šabatové nemůže být řeč. Často jde o nemocné seniory a na takovou péči nemá centrum licenci.

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Poskytují neoprávněně protiprávně pobytovou sociální službu.

redaktorka:
V Kunštátě senioři obývají první patro bývalého kulturního domu. Není tu výtah, ale zato diskotéka s restaurací v přízemí. Ta se taky stará seniorům o jídlo. Odborníkům ale nejvíc vadí nevyškolený personál.

Iva HOLMEROVÁ, ředitelka, Gerontologické centrum:
Některé vysloveně zdravotnické výkony, které mohou i třeba ohrozit život, zdraví, jsou prováděny neodborně, bez kvalifikace.

Khrystyna CHERNEL, ředitelka, Centrum komplexních služeb pro rodinu a domácnost, Kunštát:
My jsme firma, která poskytuje ubytování a stravování na základě smlouvy a ostatní služby pouze zprostředkovává.

redaktorka:
Na výzvu ombudsmanky chystá ministerstvo práce a sociálních věcí metodiku pro krajské úřady, aby mohly tyto domovy kontrolovat.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálních služeb, MPSV:
Potřebujeme tyto služby lépe specifikovat tak, abychom oddělili ty nekvalitní od těch, od těch kvalitních.

redaktorka:
Podle odborníků může za byznys s péčí o seniory nedostatek sociálních služeb a mezery v systému.

Iva HOLMEROVÁ, ředitelka, Gerontologické centrum:
Uvedu to například na příkladu člověka s demencí. Ten je pro zdravotnictví „příliš dlouhodobě problematický“ a pro sociální služby je zase příliš nemocný. Takže se propadá do jakéhosi území nikoho.

redaktorka:
Dotčená ministerstva už léta chystají zákon o dlouhodobé péči. Teď slibují, že ho předloží na konci letošního roku. To aktuální situaci seniorů v Kunštátě ale neřeší. Ti, se kterými náš štáb dnes mluvil, si na nic nestěžovali. Majitelka penzion na konci měsíce zavře a čeká je stěhování.
Barbora Telferová a Tereza Stárková, Česká televize.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
No, a v našem vysílání ombudsmanka Anna ŠABATOVÁ, dobrý večer.

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A je tady s námi také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Dobrý večer i vám.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Řekněte nám, paní ombudsmanko, jak vypadá zázemí těch nejhorších domů, ve kterých senioři přebývají, ve kterých jste byli, odpovídají tomu, co jsme viděli před chvílí v reportáži?

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Tak vy jste viděli v té reportáži záběry z jednoho konkrétního domova. A já bych chtěla říct, že moji spolupracovníci navštívili v minulých měsících sedm takových zařízení, která nejsou registrovaná, nemají oprávnění k tomu poskytovat pobytové sociální služby. A dnes jsem se rozhodli zveřejnit informace, které jsme sesbírali, které se týkají všech těch zařízení a upozornit veřejnost, upozornit úřady, jak dál postupovat, aby prostě práva lidí, kteří jsou v těchto zařízeních, byla dostatečně chráněná.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Buďte, prosím, ještě o něco konkrétnější. Jaký je režim uvnitř těch domů? Mluví se o zamykání klientů, podávání léků neodborným personálem.

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Ano. Zjistili jsme v těchto zařízeních opakovaně ve většině, to neznamená, že ve všech úplně to stejné, jednak odebírání všech prostředků, ačkoliv podle zákona by seniorům měl zůstat 15 % z důchodu, odnímání dokladů, zjistili jsme, že často jsou zamykáni buď na pokoji, nebo že zařízení bývá uzamčené, zjistili jsme i používání omezovacích prostředků, tam jste viděli ty postranice, ještě ke všemu takové prostě ostré, že by se o ně mohl někdo i zranit. Zjistili jsme, že se nepracuje třeba preventivně s pády, není tam dostatek personálu a kvalifikovaného personálu. V některých těch zařízeních není vůbec nikdo, kdo by byl oprávněn poskytovat zdravotnické služby. Myslím tím normální registrované zdravotní sestry. Prostě těch opatření, respektive těch porušení, těch jaksi důstojných, důstojných podmínek je tam celá řada.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jaké byly vůbec reakce provozovatelů těch zařízení? S kontrolou vašeho úřadu se setkali v takovéto míře úplně poprvé?

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Ano. Předpokládám, že se s ní setkali poprvé. Jde o to, že oni vlastně unikají tomu systému. Každé registrované zařízení, které poskytuje služby v souladu se zákonem, musí mít registraci krajského úřadu, a do takového zařízení může přijít kontrola, může tam přijít inspekce sociálních služeb, může tam přijít hygiena, také je možnost si stěžovat na krajském úřadu. A protože krajský úřad de facto nemá vlastně informace o těchto zařízeních, tak oni se dostávají z toho systému. Je to prostě mimo právo a je to, je to správní delikt, to znamená, je to protiprávní jednání. Je to nedovolené poskytování sociálních služeb, pobytových sociálních služeb.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Zatím vám děkuji. Paní ministryně, jak je to možné, že v téhle zemi se o takto citlivé případy a poměrně o klienty, kteří vyžadují citlivou péči, starají zařízení, která nemají povolení, a nikdo neví, kolik jich v této zemi vůbec je?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak jak už jsme slyšeli, tato zařízení vlastně využívají takové šedé zóny, pohybují se i za hranou…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, to jsme slyšeli, ale já se ptám na to, jak je to možné.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
…i za hranou zákona a tím, že jsou. Takhle. Z pohledu ministerstva, které sídlí v Praze, tak samozřejmě já nedohlédnu do nějaké obce, že tam takové zařízení je, tohle to je na těch místních…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. To asi není na vás, to je možná na pracovnících ministerstva jako takového, na krajských úřadech a tak dále.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak já jsem chtěla říct, že to je hlavně na lidech, kteří jsou v té obci, vidí, že tam takové zařízení je, a potom ho musí nahlásit na krajský úřad. Pak se zjistí, že…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Stát nemá mechanismy kontroly, aby se o takováto zařízení zajímal?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Stát má, stát má bohužel, stát má bohužel, jak jsme také slyšeli, v současné době velice špatně mechanismy kontroly. Já jsem byla informována, že za celou dobu existence zákona o sociálních službách pokutovaly krajské úřady neregistrované sociální služby jen v šesti případech, což je jako neskutečně málo. A tím důvodem je, že právě ta pravidla, která jsou pro tu kontrolu těch, která nejsou registrována, těch zařízení jsou velice špatná a v podstatě ten krajský úřad nemůže…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. A teď nám řekněte, jak se to změní, protože tato praxe evidentně nefunguje a selhává.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
To se změní, když to beru tedy z hlediska ministerstva, tak zaprvé tím, že uděláme novelu zákona o sociálních službách, a to není teď na základě těchto podnětů, to už máme v plánu na rok 2015. A právě jednou z těch součástí této novely je zvýšení kompetencí krajských úřadů, protože to je ten orgán, který registruje sociální služby k té kontrole, což je velice důležité. Další věc je udělování sankcí, jak to udělat. Tam je takový, krok správným směrem byl udělán od letošního 1. ledna, že ta pokuta se zvýšila z 250 tisíc až na milion korun, ale teďka jde o ty mechanismy, aby ji mohly uplatňovat. A ještě…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dokud tato legislativa nebude schválena, tak by mě zajímalo, co bude s těmi lidmi v těch zařízeních, která evidentně fungují. Dokáže ministerstvo zařídit, že fungovat nebudou v té dohledné době, protože mluvíme o roku 2015 a ta realita možná bude ještě vzdálenější.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já jsem chtěla ještě doříct tu poslední věc. Kromě té novely zákona, která samozřejmě trvá určitou dobu, je tady ještě možnost z úřadu práce, protože tito lidé také často využívají příspěvek na péči na takzvané asistenty sociální péče. To je asi potřeba trochu vysvětlit. To je institut, který v tom zákoně je teprve rok, kde má člověk možnost použít svůj příspěvek na péči, udělat smlouvu vlastně s kýmkoli, s jakýmkoli jednotlivcem, a tento jednotlivec se zaváže, že o něj bude pečovat za ty peníze.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená domácí péči, terénní pracovníky a tak dále.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
No, to byla, ta myšlenka byla tak, jak říkáte, ale…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Tomu rozumím. Ale ještě jste mi neodpověděla na tu otázku, kterou jsme kladla předtím, co bude do té doby s těmi zařízeními a s těmi lidmi.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak, a úřad, úřad práce má možnost právě odebrat příspěvek na péči ve chvíli, kdy vidí, že je zneužíván. To znamená, že ti lidé nebudou mít ty peníze, nebudou pro ta zařízení atraktivní. Ta zařízení…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, ministerstvo dohlédne na to…

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ministerstvo na to…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
…jestli se takovéto parametry dodržují?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Dohlédne na to, na ten, na tu jednu oblast prostřednictvím úřadů práce, jinak na to dohlédnout krajské úřady. A samozřejmě znova je to především na těch obcích a krajích, kteří to vidí v tom místě, aby nabídly těm klientům v nejbližším okolí jiné sociální služby, které jsou registrovány, na to úplně to ministerstvo, musím říct, nedohlédne. Dohlédne na to tou metodickou podporou, dohlédne na to změnou zákona. Ale v tom místě to musí udělat ta obec a ten kraj.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Když se podíváme do toho místa, tak třeba o Centru komplexních služeb pro rodinu a domácnost v Kunštátě na Blanensku se dnes vyjádřil krajský radní pro sociální oblast Marek Šlapal ze sociální demokracie a říká, musím opravdu konstatovat, že se jedná o jedno z těch zařízení, které bych nikdy nikomu nedoporučil k užívání. A co bude dál?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
A to je, tak, a to je ještě další…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Protože nedoporučit asi je dost málo.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
To je ale další věc. My musíme také zařizovat jaksi osvětu, protože lidé si musí být vědomi, že jsou různá zařízení. A u nás na stránkách ministerstva jsou seznamy všech registrovaných poskytovatelů včetně domovů pro seniory. A zase teď jsme si říkali, že je potřeba začít dělat skutečně osvětovou kampaň, aby si lidé byli vědomi, aby si pořádně zkontrolovali, do jakého zařízení jdou, případně jejich příbuzní, aby se skutečně přesvědčili o tom, že je to registrovaná sociální služba. Ale víc vlastně v tuto chvíli my dělat nemůžeme.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Paní ombudsmanko, ještě se obrátím na vás. Z toho, co viděli vaši pracovníci, dokážete posoudit a zhodnotit, jestli v tomto případě, v těchto případech kontrola státu a krajů selhala?

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Tak tam ta kontrola nebyla vůbec žádná. Právě proto, že jsou to neregistrovaná zařízení. Ale já bych chtěla upozornit na jednu věc. Pokud nebudou existovat v dostatečné míře registrovaná kvalitní zařízení, tak bude prostor pro tento vlastně jakýsi černý trh, nebo jak bych to nazvala, protože jsou rodiny, které…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, a stát selhal v tom, že ten černý trh v podstatě umožnil a nechal ho otevřený?

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Tak samozřejmě, protože není dostatek kvalifikovaných sociálních služeb. Ano, je to tak. Je třeba, krajské úřady plánují, teď přechází i zbytky v podstatě sociálních služeb financování na kraje z ministerstva, část už byla jako dlouhodobě v krajích, a jde o to, aby stát a kraje investovaly více peněz do řádných kontrolovaných registrovaných sociálních služeb.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Paní ministryně, na vás poslední otázka. Podle vás množství ústavů jako takových by se mělo navyšovat, anebo se pokusíte zařídit to, aby naopak ta péče se směřovala do domovů a rodinného zázemí.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Skutečně o navyšování ústavů skutečně neusilujeme. My usilujeme to, co řekla paní ochránkyně, o navýšení počtu těch služeb, ale podporujeme především to, aby ti lidé mohli být doma co nejdéle, případně aby místo ústavů byli v takových těch menších chráněných bydleních a tak dále, což jsou projekty, které teď běží, ale také moc souhlasím s těmi financemi. Musím říct, že zrovna jeden ze zápasů, který svádíme o státní rozpočet, je právě položka na financování sociálních služeb. V tuto chvíli nám ministerstvo financí přiděluje menší množství, než k jakému se všechny koaliční strany zavázaly ve vládním prohlášení.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dámy, děkuji vám. Paní ombudsmanko, díky za to, že jste si našla čas pro Události, komentáře a na shledanou.

Anna ŠABATOVÁ, ombudsmanka:
Děkuji, za pozvání.

Zdroj: zdn.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:27.